A pannonhalmi hulladékudvar zárva tart

2018 08 21.

A közszolgáltató GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatóját elolvashatja itt: http://www.gyhg.hu/zarva-tart-a-hulladekudvar-pannonhalman


KUKAkulTÚRA – a Hulladékkezelők Nyílt Napja

2018 05 05.

Bővebb információ: A Földművelésügyi Minisztérium 2018. május 11-12-én (péntek-szombat) ismét megszervezi a „KUKAkulTÚRA – a Hulladékkezelők Nyílt Napja” programját, melynek keretében a hazai hulladékkezelő vállalkozások országszerte megnyitják kapuikat az érdeklődők előtt, hogy bemutassák a hulladékká vált értékes anyagok kezelését, újrahasznosítását.

A program honlapja: http://szelektalok.hu/kukakultura/


A Társulási Tanács ülést tart

2018 05 04.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa következő ülését 2018. május 9-én (szerda) 14.30 órakor tartja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében, a Városháza I. emeleti Zechmeister – I. termében.

 

 

Tervezett napirendi pont:

 1. Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás aktuális kérdéseiről
  Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

 

 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (5) bekezdés alapján a Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.


2018. május 11-12-én újra indul a KUKAkulTÚRA!

2018 04 25.

 Részletes tájékoztatás olvasható: http://szelektalok.hu/kukakultura/


Tájékoztatás a díjhátralék beszedésével kapcsolatosan

2018 04 23.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatását itt olvashatja el: https://nhkv.hu/hirek/2018/04/lakossagi-tajekoztatas/


Ülést tart a Társulási Tanács

2018 03 27.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa következő ülését 2018. április 11-én (szerda) 15 órakor tartja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében, a Városháza I. emeleti Zechmeister – II. termében.

Tervezett napirendi pontok:

 

1.) Javaslat a 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

2.)Javaslat a nyilvánosság tájékoztatása keretében elvégzendő „roadshow” lebonyolítása szerződés módosítására

Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

3.) Javaslat „A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére műanyag edények beszerzése adásvételi szerződés keretében” pályázat eredményének elfogadására

Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

4.) Javaslat Gördülő Beruházási Terv keretében műanyag edények beszerzésére

Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

5.) Javaslat eszközök, járművek értékesítésére

Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

6.) Tájékoztató a közszolgáltatói integrációval kapcsolatosan

    Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (5) bekezdés alapján a Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

 

 


Tájékoztató a KEHOP-3.2.1 projekt megvalósításáról

2018 03 23.

KEDVES OLVASÓ!

Környezetünk védelme, megóvása közös érdekünk, amit csak akkor tudunk hatékonyan megvalósítani, ha térségünkben is folyamatosan fejlesztjük hulladékgazdálkodási rendszerünket. Társulásunk sikeresen pályázott a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban, és nyert nagyarányú támogatást egyes településein megvalósuló sokrétű fejlesztésre. A fejlesztés 112 település mintegy 260 000 lakosát érinti.

A nagyjából 1,2 milliárd forint értékű „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közszolgáltatási területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt megvalósításával elsősorban az a célunk, hogy az érintett településeken kevesebb hulladék képződjön, illetve hogy hatékonyabb legyen a szelektív gyűjtés és feldolgozás.


A hulladék termelés csökkentéséhez – az optimális szolgáltatási feltételek biztosításán túl – a felelősségteljes fogyasztói hozzáállás, illetve az aktív és cselekvő, az elkülönített gyűjtési rendszerben résztvevő lakosság is szükséges. A tisztább és élhetőbb környezet csak akkor valósulhat meg, ha mindannyian teszünk érte. Ezért arra kérem Önt, szánjon néhány percet a program főbb részeinek megismerésére a túloldalon lévő információk elolvasásával, és gondolkodjon, cselekedjen környezettudatosan a háztartásában keletkező hulladékkal kapcsolatban.

Tisztelettel:
Borsi Róbert
elnök
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

A „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közszolgáltatási területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt célja, hogy a korszerű hulladékkezelési technológiát térségünk egészére kiterjessze, kiegészítve ezzel a korábbi fejlesztési pályázatok keretében megvalósult hulladékgazdálkodási rendszert.

Célok a fejlesztés keretében:


• Növeljük a hulladékgyűjtő helyek számát: a projektterületen jellemző gyűjtőszigetes
elkülönített gyűjtési rendszer kiegészítéseként 40 új helyszínen négyedényes
gyűjtőszigetet alakítunk ki, valamint 60 helyszínen nagyobb méretűre
cseréljük a gyűjtőedényeket,
• A gyűjtőszigetek fejlesztése érdekében 280 db 1500 és 2500 literes gyűjtőedénnyel
bővítjük a meglévő kapacitást,
• A gyűjtőszigetek kiszolgálásához gyűjtőjárműveket, a hulladékudvarok fokozódó
hulladékmennyiségének kezelőközpontba történő juttatásához pedig egy új
pótkocsit a konténerszállítóhoz, valamint kettő láncos konténeremelő tehergépkocsit
is szerzünk be,
• Korszerűsítjük a hulladékhasznosítást megelőző előkészítő rendszert,
• Fejlesztjük a mechanikai-biológiai előkezelőt: fedett ürítő helyet alakítunk ki,
bővítjük az MBH silók számát és az MBH bálák tárolóhelyét, valamint a kapcsolódó
technológiai gépek kapacitásbővítését is megvalósítjuk. A rendszer
részeként magasemelésű és teleszkópos homlokrakodót, valamint bálafogóval
ellátott targoncát szerzünk be,
• Megvalósítjuk a csurgalékvíz kezelésében az üzembiztonság fenntartásához
szükséges beruházást,
• A műszaki fejlesztéseken túl része a projektnek szemléletformálás is, amely keretében
a szelektív hulladékok mennyiségének és tisztaságának növekedését
kívánjuk elérni.

A projektet a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű  Társaság konzorciuma valósítja meg. A projekt elszámolható összes költsége: 1,2 milliárd Ft. A projekt támogatási összege: 1,1 milliárd Ft.


Tájékoztató az ünnepi szolgáltatásokról

2018 03 12.

A közszolgáltató GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatását itt olvashatja: http://www.gyhg.hu/unnepi-informaciok-marcius-15-18-


Ülést tart a Társulási Tanács

2018 02 16.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa következő ülését 2018 február 28-án (szerda) 15 órakor tartja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében, a Városháza I. emeleti Zechmeister – I. termében.

 

Tervezett napirendi pontok:

 

1.)Javaslat a 2018. évi költségvetés elfogadása

     Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

       

2.)Javaslat a KEHOP-3.2.1 -15-2017-00016 számú projekt megvalósíthatósági tanulmányának elfogadására

Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

 

3.)Javaslat a KEHOP-3.2.1 -15-2017-00016 számú projekt keretében Győrön kívül megvalósítandó szelektív szigetek helyének elfogadására

Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke


Tájékoztató a karácsonyi és szilveszteri szolgáltatásokról

2017 12 19.

A közszolgáltató tájékoztatását elosvashatja itt: http://www.gyhg.hu/unnepi-informaciok-karacsony-szilveszter-januar-1-


Ülést tart a Társulási Tanács

2017 12 04.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa decemberi ülését 2017. december 14-én (csütörtök) 15 órakor tartja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében, a Városháza I. emeleti Zechmeister – I. termében.

 

 

Tervezett napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a 2018. évi működési hozzájárulás megállapítására
 2. Javaslat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Irányító Szervezet (PIU Szervezet) vezetőjének személyére

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (5) bekezdés alapján a Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.


A felelősség az Öné is!

2017 11 09.

Gondoljon egészségére és környezetére. Mit ne égessünk? Többet megtudhat itt: http://www.futsokosankampany.hu/


Európai Hulladékcsökkentési Hét

2017 11 07.

 A részletekkel kapcsolatosan keresse a www.hulladekcsokkentesihet.hu web helyet.


Figyelem! Megváltozik a hulladékudvarok nyitva tartása

2017 10 24.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint közszolgáltató tájékoztatását elolvashatja itt: http://www.gyhg.hu/hulladekudvarok-teli-nyitva-tartasa-2


Szeptember 15. – 17. között kerül megrendezésre a VII. TeSzedd! akció

2017 08 31.

A programról részletesen olvashat a http://szelektalok.hu/teszedd/#mi-az-a-teszedd honlapon.


Tájékoztatás az augusztus 20-i ünnep közszolgáltatásával kapcsolatban

2017 08 17.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint közszolgáltató tájékoztatását itt olvashatja: http://www.gyhg.hu/unnepi-informaciok-augusztus-20-


Ülés tart a Társulási Tanács

2017 07 13.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa következő ülését 2017. július 25-én (kedd) 15 órakor tartja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében, a Városháza I. emeleti Zechmeister – I. termében.

 

Tervezett napirendi pontok:

 1. Javaslat „A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén lévő bezárt, rekultivált települési szilárdhulladék lerakók utógondozási feladatainak ellátása körébe tartozó vízvizsgálatok elvégzése” tárgyú szállítási szerződés megkötésére
 2. Javaslat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi Gördülő Beruházási Tervének elfogadására
 3. Javaslat a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének módosítására

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (5) bekezdés alapján a Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.


Kuka Berci Roadshow

2017 06 29.

Kuka Berci Roadshow-ra indul, ahol mindenki találkozhat Vele, emellett színes programokkal várja a kedves érdeklődőket.
Helyszínek:

 • 2017.07.08 Nagyszentjános
 • 2017.08.12 Malomsok
 • 2017.08.26 Bana
 • 2017.09.22 Rábapatona
 • 2017.09.23 Dudar
 • 2017.10.26 Jásd
 • 2018.05.26 Gönyű

A lista folyamatosan bővül további helyszínekkel


A Társulási Tanács ülést tart

2017 05 20.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa következő ülését 2017. május 29-én (hétfő) 15 órakor tartja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében, a Városháza I. emeleti Zechmeister – I. termében

Tervezett napirendi pontok:

 1. Javaslat a KEHOP-3.2.1-15-2017-00016 azonosító számú projekt műszaki tartalmának elfogadására
 2. Felhatalmazás megállapodás aláírására az önrész megfizetése tekintetében
 3. Döntés a 2016. évi Gördülő Beruházási Terv keretében beszerzendő takaróponyvák közbeszerzéssel kapcsolatosan
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (5) bekezdés alapján a Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

Ünnepi tájékoztatás – május 1.

2017 04 27.

A közszolgáltató GYHG Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatását elolvashatja:
http://www.gyhg.hu/unnepi-informaciok-majus-1-1-1


A Társulási Tanács ülést tart

2017 04 20.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa következő ülését 2017. május 5-én (péntek) 14 órakor tartja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében, a Városháza I. emeleti Zechmeister – I. termében.

Tervezett napirendi pontok:

 

1.) Javaslat a 2016. évi éves költségvetési beszámoló elfogadására

2.) Javaslat részletes konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel

3.) Tájékoztató a KEOP-2.3.0 projekt ellenőrzéséről

4.) Engedményezési megállapodás aláírására felhatalmazás

5.) Javaslat a nyilvánosság tájékoztatása és világosítás korszerűsítés tervezése pályázatok eredményének elfogadására (kiosztással)

6.) Felhatalmazás megállapodás aláírására az önrész megfizetése tekintetében (kiosztással)

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (5) bekezdés alapján a Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.


Információ pontosítása

2017 04 19.

A hulladék átvételével kapcsolatos pontosítást elolvashatja: http://www.gyhg.hu/tajekoztato-hulladek-atvetel-felfuggeszteserol


Tájékoztató a húsvéti nyitva tartásról

2017 04 11.

A nyitva tartással kapcsolatban a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatását elolvashatja: 

 

http://www.gyhg.hu/unnepi-informaciok-husvet-2l


Tájékoztató hulladékok átvételének felfüggesztéséről

2017 04 10.

A felfüggesztéssel kapcsolatban a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatását elolvashatja: 

 

http://www.gyhg.hu/tajekoztato-hulladek-atvetel-felfuggeszteserol


Tájékoztató a hulladékudvarok nyári nyitva tartásáról

2017 03 27.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatását a hulladékudvarok nyári nyitva tartásáról elolvashatja itt: http://www.gyhg.hu/hulladekudvarok-teli-nyitva-tartasa-1-masolat


Ülés tart a Társulási Tanács

2017 02 09.

„A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa következő ülését 2017. február 24-én (péntek) 14 órakor tartja a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében, a Városháza I. emeleti Zechmeister – I. termében.

 

Tervezett napirendi pontok:

 

1.)  Javaslat a Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadására

2.)  Javaslat a Beszerzési szabályzat elfogadására

3.)  Javaslat a 2016. évi Gördülő Beruházási Terv eszközbeszerzési eljárásainak eredményhirdetéséről, szállítási szerződéseinek megkötésére

4.) Tájékoztató aktuális pályázati és egyéb hulladékgazdálkodási kérdésekről (szóbeli előterjesztés)

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (5) bekezdés alapján a Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.”


Tájékoztatás a „Hulladéknaptár” elérhetőségéről

2017 01 12.

A közszolgáltató GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közzétette a 2017. I. negyedévére vonatkozó hulladéknaptárt.

Elérhető itt: http://www.gyhg.hu/hulladeknaptar-1