Ismerje meg
KUKA BERCI-t

A projekt története

A+ A-

- 2002. november 7-én Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorként benyújtotta írásbeli jelentkezését a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására saját és másik 111 önkormányzat nevében.

- 2003. január 23-án Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról Közgyűlési határozat.

- 2003. október 9-én a győri Városházán 112 önkormányzat polgármestere aláírta a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer konzorciális szerződését. Az aláírás fotói megtekinthetők itt.

- 2004. január 30-án a soproni Városházán a soproni, a mosonmagyaróvári és győri konzorciumok gesztor önkormányzatának polgármesterei aláírták a Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek projekt-csoport együttműködési megállapodását. Az eseményen készült képeket megtekintheti itt.

- 2004. szeptember 30-án a győri Városházán a Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek projekt-csoport átadta a Kohéziós Alap pályázati anyagot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság részére. A fotókat megnézheti itt.

- 2005. április 20-án a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer konzorciuma átalakult társulássá, mely keretében 112 önkormányzat polgármestere aláírta a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratát. Fényképek itt.

- 2005. október 7-én a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Beruházást Előkészítő Igazgatóság, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás aláírta a Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek tervezési-előkészítési munkáinak állami finanszírozására vonatkozó támogatási szerződést. Fotók megtekintéséhez kattintson ide.

- 2006. január 16-án a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Beruházást Előkészítő Igazgatóság, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a GM 2006 Konzorcium aláírta a Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek tervezésére vonatkozó szerződést, amelyet a tervező nyílt közbeszerzési eljáráson nyert el. Képek megtekinthetők itt.

- 2006. július 31-ig elkészültek a Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítását előkészítő engedélyezési tervek.

- 2006. szeptember 30-ra elkészültek a Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítását előkészítő kiviteli tervek.

- 2006. szeptember 30-ra elkészültek a Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerekre vonatkozó pályázati anyagok, melyek elkészítésében az EPEM-BC Berlin-KSZI Konzorcium technikai segítségnyújtóként áll rendelkezésre.

- 2007. augusztus 3-án megjelent a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos FIDIC mérnöki feladatok ellátására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás.

- 2007. szeptember 19-én megjelent a Környezet és Energia Operatív Program keretében "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására vonatkozó pályázat.

- 2007. szeptember 27-én megtörtént a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos FIDIC mérnöki feladatok ellátására vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárásra érkezett négy ajánlat bontása.

- 2007. szeptember 19-én, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot írt ki a bezárt települési hulladéklerakók rekultivációjára.

- A Társulási Tanács 2007. október 16-i ülésén egyhangú határozatot hozott arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében, „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő, térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” konstrukcióban pályázatot nyújt be. Kedvező döntés esetén 43 rekultiválandó hulladéklerakó esetében a rekultivációs műveleteket előreláthatóan 2008. közepén kezdjük el és várhatóan 3-4 éven belül megvalósítjuk. A rekultiváció teljes mértékben támogatott program, költsége összesen 4,7 milliárd forint.

- A fejlesztésre vonatkozó pályázatnak még csak a tervezete jelent meg 2007. október 11-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

- Ez alapján a Társulási Tanács, 2007. október 16-án, a hulladékgazdálkodási fejlesztés jelenlegi pályázati ismeretei szerint úgy határozott, hogy a pályázati dokumentáció végleges elkészítését jóváhagyja és a pályázat benyújtását elrendeli. A fejlesztési pályázat keretében kerülhet megvalósításra a Sashegyi hulladékkezelőmű, két hulladék átrakó állomás, 42 hulladékudvar, és a szelektív hulladékgyűjtő szigetek.

- 2007. október 26-án, megtörtént a Győr és térsége hulladékgazdélokdási rendszerrel kapcsolatos FIDIC mérnöki feladatok ellátásra vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. Az eseményen készült fotókat megtekintheti itt.

- 2007. november 7-én lezajlott a hulladékos Civil Monitoring Bizottság 3. ülése, amelyen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részéről a Projekt Megvalósítási Egység képviselői ismertették a Győr és térsége hulladékgazdálkodási projekt előkészítésének az állását. Tájékoztatták a Civil Monitoring Bizottság képviselőit, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében 2007. szeptember 19-én megjelent " A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" pályázat. Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa állást foglalt a pályázat benyújtásával kapcsolatosan, amely szerint a pályázat beadása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságára napokon belül megtörténik. A Cíivil Monitoring Bizottság képviselőinek kérdése alapján a Projekt Megvalósítási Egység arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében napokon belül megjelenik a "Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázati kiírás. A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás természetesen elkészíti és benyújtja erre is pályázatát.

-2007. november 7-én az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke és a Projekt Megvalósítási Egység képviselői bemutatták a Győr és térsége hulladékgazdálkodási projekt előkészítésének az állását az Európai Bizottság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály képviselőinek. Ezen az előminősítési egyeztetésen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke bejentette, hogy a társulás 2007. november 9-én fogja pályázatát benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" pályázatra.

- 2007. november 9-én a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az országban elsőként nyújtotta be pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program - KEOP 2.3.0 - "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" című pályázati felhívásra.

- 2007. december 10-én tartotta következő ülését a Társulási Tanács, ahol bemutatásra került a Társulás eddigi munkáját összefoglaló prezentáció és Kovács Barnabás PIU-vezető beszámolt a tanács tagjainak az elvégzett feladatokról, valamint a következő időszak terveiről. A tanácsülésen készült fotókat megtekintheti itt.

- 2007. december 13-án a győri Városházán bemutatásra került a gesztor önkormányzatnak a Társulás által készített projektbemutató kiadvány, valamint Kovács Barnabás PUI-vezető tájékoztatta a résztvevőket a projekt állásáról. Az esemény fotóit megtekintheti itt.

- 2007. december 17-én tartotta a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás év végi közgyűlését, ahol a szakemberek beszámoltak az elmúlt évben elvégzett munkáról, és tájékoztatták a résztvevő polgármestereket a pályázatok beadásáról is, valamint minden település képviselője átvehette a Társulás projektbemutató kiadványát. A közgyűlésen készült képeket megtekintheti itt.

- 2007. december 20-án a Társulás benyújtotta pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program 1.1.1 -"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" c. kiírásra. A pályázat benyújtásakor készült képeket megnézheti itt.

- 2007. december 20-án, ünnepélyes keretek közt, sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra a Környezet és Energia Operatív Program 1.1.1 -"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázattal kapcsolatos FIDIC mérnöki feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés. A szerződés aláírás képeit megtekintheti itt.

- 2008. március 21-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérte a társulást, hogy a KEOP 2.3.0 "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" beadott pályázatát megbontva, újra nyújtsa be.

- 2008. március 26-án megjelent a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő központ- és lerakó kivitelezésére vonatkozó nyílt közbeszerzési felhívás.

- 2008. május 15-én négy ajánlattevő adta be ajánlatát a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő központ- és lerakó kivitelezésére vonatkozó közbeszerzésre.

- 2008. június 10-én a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke kihirdette a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő központ- és lerakó kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertesét, amely a SASHEGY ARRABONA Konzorcium. A konzorcium tagjai: Bilfinger Berger Hungária Kft., West Hungária Bau Kft., MARKET Zrt. és a REPÉT Kft. A nyertes ajánlat összege: 2.870.843.149 Ft + ÁFA. Az aláírásról készült fotók megtekinthetők itt.

- 2008. június 18-án került sor a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő központ- és lerakó kivitelezésére vonatkozó kivitelezői szerződés aláírására a győri Városházán. A szerződés összege: 2.870.843.149 Ft + ÁFA. Az események készült fotókat ide kattintva, megtekintheti.

- 2008. július 31-én a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a Környezet és Energia Operatív Program keretében benyújtotta a KEOP-2.3.0 „Települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” pályázatát.

- 2008. október 16-án került sor a "Hulladékgazdálkodási rendszer eszközeinek, berendezéseinek és létesítményeinek üzemeltetésére" vonatkozó szerződés aláírására, a közbeszerzési tenderen nyertes Győri Kommunális szolgáltató Kft-vel.

- 2008. október 28-án a Győr és térségében megvalósuló hulladékkezelési nagyprojekt támogatásáról írt alá szerződést Kiss Pál, a Környezetvédelmi és Vízügyi MInisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatója és Hegyi Zoltán, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke. A támogatási szerződés aláírásakor készült fotók megtekinthetők itt.

- 2008. december 6-án megjelent az átrakóállomások, hulladékudvarok és hulladékgyűjtő szigetek kivitelezése vonatkozó közbeszerzési eljárás.

- 2008. december 12-én megjelent a járművek, a gépek, az edényzet és a technológia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás.

- 2008. december 22-én megjelent a projekthez kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vonatkozó közbeszerzési eljárás.

- 2009. január 12-én megjelent a projekt nyilvánosságára, PR feladataira vonatkozó közbeszerzési eljárás.

- 2009. január 29-én öt ajánlattevő adta be ajánlatát az átrakóállomások, hulladékudvarok és hulladékgyűjtő szigetek kivitelezésére vonatkozó közbeszerzésre.

- 2009. február 26-án az átrakóállomások, hulladékudvarok és hulladékgyűjtő szigetek kivitelezésére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást a Társulási Tanács elnöke eredménytelennek minősítette.

- 2009. március 3-án a projekttel kapcsolatos technológia beszerzésére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárást a Társulási Tanács elnöke eredménytelennek minősítette.

- 2009. március 12-én aláírásra került "A települési szilárdhulladék-learkókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" című projekt támogatási szerződése. A 100%-os állami és uniós támogatással megvalósuló beruházás támogatási szerződését Huba Bence a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejlesztési igazgatója, valamint Hegyi Zoltán a Társulási Tanács elnöke írta alá.

- 2009. március 20-án a projekttel kapcsolatos nyilvánosság, PR-feladat elvégzésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárást a Társulási Tanács elnöke eredményesnek minősítette és a MEDIUS Első Győri Közvélemény és Piackutató Bt-t hirdette ki győztesnek.

- 2009. június 2-án a Társulási Tanács elnöke kihirdette a tervezői művezetés elvégzésére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás eredményét, amelyet a GEOHIDROTERV Kft. nyert meg.

- 2009. június 5-én lezajlott a Környezetvédelmi Világnap keretében „Együtt a tisztább környezetért!” rajzpályázat eredményhirdetése a győri Városházán. A rajzpályázatra mintegy 200 pályamű érkezett be, amelyet festőművész vezette zsűri értékelt. Ugyancsak ezen a napon került megrendezésre a Környezetvédelmi világnapi eseménysorozat a győri Városházán.

- 2009. június 5. napjától megújított formában, infokommunikációs akadálymentesítetten üzemel a társulás honlapja, www.hulladek.gyor.hu

- 2009. július 16-án megkezdődött a szemét beszállítása a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő központba.

- 2009. szeptember 16-án megtörtént az aprítógépre, dózerre, rakodógépekre, hulladék feldolgozó gépekre, vagyonvédelemre, informatikára és a válogatóműre, fém konténerekre kiírt közbeszerzési eljárás eredményhirdetése. A közbeszerzési eljárás nyertesei: M-U-T Hungária Kft., ŐRMESTER Zrt. és a Városkert Kft.

- 2009. szeptember 17-én a társulás nyílt napot tartott a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő központban

- 2009. szeptember 17-én Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének választott képviselői megtekintették a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő központot

- 2009. szeptember 23-án a társulás „Jeles nap”-ot tartott Somlóvásárhelyen a Nemzetközi Hulladékgyűjtő nap alkalmából

- 2009. szeptember 29-én a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság képviselői megtekintették a Győr-sashegyi komplex hulladékkezelő központot

- 2009. október 27-én hulladékos szakmai konferencia került megrendezésre a sashegyi hulladékkezelő központban

- 2009. november 11-én a társulás szerződést kötött a West Hungária Bau Építőipari Kft.-vel az az átrakóállomások, hulladékudvarok és hulladékgyűjtő szigetek építésére

- 2009. november 12-én az Európai Bizottság meghozta támogató határozatát a „konvergencia” célkitűzés keretében a magyar régiókban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból származó közösségi strukturális támogatásra vonatkozó "Környezet és Energia" operatív program részét képező „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kialakítása” nagyprojektről CCI: 2008HU161PR008

- 2009. december 29-én a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa elfogadta a Local Agenda 21 fenntarthatósági tervet

- 2010. március 16-án lezajlott a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő központban a környezetvédelmi szakmai nyíltnap

- 2010. március 22-én Pápakovácsiban ünnepelte a társulás a Víz Világnapját

- 2010. április 1-jén meglátogatta a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő központot a Kaposmente Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás


Kapcsolódó oldalak:

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése KEOP 1.1.1/2F-2008-0001
Települési szilárdhulladék-lerakók
rekultivációja KEOP 2.3.0/2F-2008-0004
A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósultak meg.