Ismerje meg
KUKA BERCI-t

Ütemezés

A+ A-

- 2002. november 7-én Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorként benyújtotta írásbeli jelentkezését a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására saját és másik 111 önkormányzat nevében.

- 2003. január 23-án Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról.

- 2003. október 9-én a győri Városházán 112 önkormányzat polgármestere aláírta a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer konzorciális szerződését.

- 2004. január 30-án a soproni Városházán a soproni, a mosonmagyaróvári és győri konzorciumok gesztor önkormányzatának polgármesterei aláírták a Győr-Mosonmagyaróvár- Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek projekt - csoport együttműködési megállapodását.

- 2004. szeptember 30-án a győri Városházán a Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek projekt-csoport átadta a Kohéziós Alap pályázati anyagot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság részére.

- 2005. április 20-án a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer konzorciuma átalakult társulássá, mely keretében 112 önkormányzat polgármestere aláírta a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratát.

- 2005. október 7-én a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Beruházást Előkészítõ Igazgatóság, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás aláírta a Győr-Mosonmagyaróvár- Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek tervezési-előkészítési munkáinak állami finanszírozására vonatkozó támogatási szerződést.

- 2006. január 16-án a Nemzeti Fejlesztési Hivatal Beruházást Előkészítõ Igazgatóság, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a GM 2006 Konzorcium aláírta a Gyõr-Mosonmagyaróvár- Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek tervezésére vonatkozó szerződést, amelyet a tervezõ nyílt közbeszerzési eljáráson nyert el.

- 2006. május 24-én megalakult a projekt civil kontrollját biztosító Civil Monitoring Bizottság, melynek tagjai több civil szervezetből kerültek ki.

- 2006. szeptember 30-ra elkészültek a Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítását előkészítő kiviteli tervek.

- 2006. július 31-ig elkészültek a Győr-Mosonmagyaróvár- Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítását előkészítő engedélyezési tervek.

- 2006. szeptember 30-ra elkészültek a Győr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítását előkészítõ kiviteli tervek.

- 2006. szeptember 30-ra elkészültek a Győr- Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerekre vonatkozó pályázati előminősítési anyagok, melyek elkészítésében az EPEM-BC Berlin-KSZI Konzorcium technikai segítségnyújtóként állt rendelkezésre.

- 2007. februárjában megtartotta első ülését a Civil Monitoring Bizottság.

- 2007. szeptember 19-én, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot írt ki a bezárt települési hulladéklerakók rekultivációjára.

- 2007. szeptember 19-én megjelent a Környezet és Energia Operatív Program keretében „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására vonatkozó pályázat.

- A fejlesztésre vonatkozó pályázatnak még csak a tervezete jelent meg 2007. október 11-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

- 2007. október 16-i ülésén a Társulási Tanács egyhangú határozatot hozott arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében, „A települési szilárdhulladéklerakókat érintő, térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” konstrukcióban pályázatot nyújt be.

- 2007. november 7-én az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke és a Projekt Megvalósítási Egység képviselői bemutatták a Győr és térsége hulladékgazdálkodási projekt előkészítésének az állását az Európai Bizottság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály képviselőinek, amit elfogadtak.

- 2007. november 9-én a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az országban elsőként nyújtotta be pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program – KEOP-2.3.0 – „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati felhívásra.

- 2007. december 17-én a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Közgyűlést tartott a tagtelepülések tájékoztatása érdekében.

- 2008. március 21-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérte a társulást, hogy a KEOP- 2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” beadott pályázatát megbontva, újra nyújtsa be.

- 2008. július 31-én a társulás újra benyújtotta pályázatát a KEOP-2.3.0 „A települési szilárdhulladék- lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” pályázatra.

- 2009. január 8-án a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága értesítette a társulást, hogy pályázatát támogatásra méltónak ítélte és 5.181.258.147 Ft öszszegű támogatást ítélt meg.

- 2009. februárjában ünnepélyes keretek között – a győri Városházán – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatója és a Társulási Tanács elnöke aláírják, az összesen mintegy 5,2 milliárd forint értékű projekt támogatási szerződését.


Kapcsolódó oldalak:

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztése KEOP 1.1.1/2F-2008-0001
Települési szilárdhulladék-lerakók
rekultivációja KEOP 2.3.0/2F-2008-0004
A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósultak meg.