Köszöntő

Kedves Látogató!

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás „Győr és térsége települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” és a „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” projektjei lezárultak.

Elvégeztük azokat a feladatokat, amelyekért a társulás 2005. április 20-án megalakult. A Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett hulladékos pályázatok közül elsőként valósítottuk meg a korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását és az elsők között végeztük el a rekultivációs feladatokat. A rendszer Győr-Moson-Sopron, Veszprém, valamint Komárom-Esztergom megyék 112 településén mintegy 260 ezer lakos részére biztosít környezetkímélő megoldást a hulladékgazdálkodás aktuális kérdéseire. A rekultivációs projektben 43 szennyező, bezárt szeméttelep felszámolási és tájba illesztési munkái valósultak meg.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53/A. § alapján a Magyar Állam az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát koncesszióba adta. A hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultság földrajzi alapja az ország teljes területe, mely a 2019. évi adatok alapján mintegy 4 474 531 db háztartás és 1 794 409 db gazdálkodó szervezet ellátását jelentheti.

A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 20. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a koncessziós szerződést aláíró nyertes MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-nek saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot kellett alapítania. A koncesszornak koncessziós társaságként olyan gazdasági társaságot kellett alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és működése alatt folyamatosan a részvények, üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a koncessziós szerződésben meghatározott követelményeket a koncessziós társaságban tulajdonosként érvényesíteni fogja.

A MOL a feladatok ellátására megalapította MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-t, amely a társulásunk területén is felelős a hulladékgazdálkodás ellátásáért.

A hulladékkezelési rendszer üzemeltetésével kapcsolatos alvállalkozói feladatokat közszolgáltatóként a GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

Önnek Kedves Látogató „csak” használni kell a rendszer biztosította lehetőségeket. Arra kérem és bíztatom, hogy családi házban lakóként gyűjtse külön a komposztálható és maradék hulladékát, valamint vigye a szelektív hulladékgyűjtő szigetre a szelektálható csomagolási hulladékát. Társasházi lakóként Ön is vegye ki részét a szelektív hulladékgyűjtés biztosította lehetőségekből. Szóljon lakótársainak, amennyiben ők nem viszik a szelektív hulladékgyűjtő szigetre a csomagolási hulladékukat! Mondja el nekik, hogy ezzel nemcsak a gyermekük, unokájuk jövőjének tesznek rosszat, hanem emelik fizetendő szemétdíjukat is. Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem könnyű feladat, hiszen lakótársaink egy része még nem gondolkodik környezettudatosan.

 

Együtt a tisztább környezetért!

Szabó Jenő
Társulási Tanács elnök

Szabo_Jeno