Szakmai találkozó a Sashegyi Hulladékkezelő Központban 2015 12 19.
A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 112 tagtelepülésének polgármesterei vettek részt a hulladékgazdálkodási rendszert bemutató szakmai találkozón 2011. október 5-én…

A megjelenteket a gesztor önkormányzat polgármestere, Borkai Zsolt köszöntötte. A jelenlévőknek elmondta, a győri közgyűlés legutóbbi ülésén a GYŐR-SZOL Zrt. által lefolytatott előzetes tárgyalások alapján kinyilvánította azon szándékát, hogy az önrész különbözet megfizetését vállalni nem tudó önkormányzatok, illetőleg annak megfizetését más tag önkormányzatnak felajánlani kívánó önkormányzatok részét Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata átveszi a hozzá tartozó támogatási részaránnyal növelten.


A polgármester azt is bejelentette, hogy a társulást Aranyhangya díjjal tüntették ki az országban mindeddig egyedülálló rendszer kialakításáért.


Borkai Zsolt polgármester felhívta a polgármesterek figyelmét arra, hogy a társulási tanács akkor tud hatékonyan működni, ha minden tag aktív szerepet vállal a munkában. Ezért arra kérte a települések vezetőit, ahonnan nincs delegált tag, mielőbb pótolják a hiányosságot.


Hegyi Zoltán a társulási tanács elnöke elmondta, a tanács nem felülről hozott döntésekkel szeretne irányítani, hanem a tagok által közösen meghozott elképzeléseket végrehajtani. Ezért az elnök kérte a véleményeket és javaslatokat az alapító okirat olyan irányú módosításához, ami minden tagönkormányzatnak megfelel.


Sági Géza a GYŐR-SZOL Zrt elnök-vezérigazgatója a rendszer működéséről beszélt. Mint mondta, fontos feladat többek között annak folyamatos fejlesztése, a felmerülő végtermék végleges kezelése, az önrész kérdésének rendezése, a rekultiváció befejezése, valamint a tanács hiányzó tagjainak megválasztása.


Mint mondta, eddig a tíz százalékos önrész (ami összesen 695 millió forint) megfizetéséhez 91 megállapodás-tervezetet küldtek ki a tagönkormányzatoknak, amiből 70 már aláírva visszaérkezett. Ez 140 millió forint tőke és 13 millió forint kamat befizetését jelenti. Az önkormányzatok számára a részletfizetés lehetőségét is biztosítják.


Kövecses Péter a GYŐR-SZOL városgazdálkodási igazgatója a rendszer elemeiről, többek között a sashegyi hulladékkezelő központról, a két átrakó állomásról, a 43 hulladékudvarról, és a 339 szelektív hulladékgyűjtő szigetről beszélt.


A hulladékgazdálkodásról egy felmérés is folyt a közelmúltban, amihez kapcsolódóan kérdőív-kitöltési versenyt hirdettek. Azokat a településeket díjazták, ahonnan a legnagyobb arányban küldték vissza a lakosok kitöltve a kérdőíveket. A versenyben Bakonygyirót és Vaszar végzett a harmadik helyen, míg Kemeneshőgyész a második lett. A lakosságszámhoz viszonyítva a legtöbb szelvényt Nagyszentjánosból küldték vissza, hiszen a fogyasztók 76 százaléka szánt a kitöltésre időt. A legaktívabb települések jutalma az oklevél mellett egy ajándék gyűjtősziget.


Megváltozott a hulladékudvarok nyitva tartása! 2015 12 19.

2011. szeptember 26-tól megváltozott a hulladékudvarok nyitva tartása. A módosított nyitva tartási időket a csatolt dokumentum tartalmazza.

2011. szeptember 26-tól esedékes ÚJ nyitvatartási rend! 


Szelektív hulladékszállítási rend 2015 12 19.

Szelektív hulladékszállítási rend Győrben és vidéken.

A táblázat csatolt dokumentumként megtekinthető.

 

Győri szelektív hulladékszállítási rend

Vidéki szelektív hulladékszállítási rend 


Lakossági nyíltnapok 2015 12 19.
2011. június 30-án délelőtt Vaszaron, délután Somlójenőn lakossági nyíltnapot tartottak.

Az érdeklődőket délelőtt Varga PéterVaszar Polgármestere, délután Nemes Attila Somlójenő Polgármestere köszöntötte, majd mindkét rendezvényen tájékoztatást nyújtott Kövecses Péter a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Megvalósítási Egység Vezetője a rekultivációs kivitelezői munkálatokról. Ezt követően Tóth Árpád a Mérnök Szervezet Technoplus Kft. képviselője ismertette a mérnök feladatait a projektben. VégezetülHujber Tamás a kivitelző KH-2010 Konzorcium képviselője beszélt a vaszari körzetben lévő rekultiválandó szilárdhulladék-lerakók jelenlegi helyzetéről.

A somlójenői nyíltnapon Hegyi Zoltána Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke Nemes Attila Somlójenő Polgármesterének elismerő oklevelet adott át a Tanácsban végzett munkájáért.
 

Meghívó a somlójenői lakossági nyíltnapra 2015 12 19.
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és Somlójenõ Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a "Települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ térségi szintû rekultivációs programok elvégzése" címû projekt lakossági nyíltnapjára (KEOP-2.3.0/2F-2008-0004).

A rekultiváció bemutatására szervezett lakossági nyíltnapra 2011. június 30-án (csütörtök) 15.00 órakor kerül sor a somlójenõi hulladékudvarban.

Lakossági nyíltnap Somlójenőn


2015 12 19.
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és Vaszar Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a „Települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ térségi szintû rekultivációs programok elvégzése" címû projekt lakossági nyíltnapjára (KEOP-2.3.0/2F-2008-0004).
A rekultiváció bemutatására szervezett lakossági nyíltnapra 2011. június 30-án (csütörtök) 10.00 órakor kerül sor a vaszari hulladékudvarban.

Lakossági nyíltnap Vaszaron 


Behajtási kampány indul 2015 12 19.
Fizetési felszólítást küld díjhátralékos ügyfeleinek a GYŐR-SZOL Zrt. A június 9-én indult akcióban azok kapnak utolsó lehetőséget a fizetésre, akik elmaradásban vannak a szemétszállítási díjjal, és a számla kiegyenlítésének eredeti határideje 2010 vége előtt járt le. Ha most sem rendezik tartozásukat, a hátralék kezelését behajtó cég veszi át.


Több mint 4.000 ügyfelének küld a következő napokban fizetési felszólítást a GYŐR-SZOL Zrt. Ezúttal azok kapnak a megszokottnál határozottabb hangú levelet, akiknél a be nem fizetett szemétszállítási díj összege kevesebb, mint 19 ezer forint, és a fizetési határidő már tavaly lejárt. Az átlagos számlaérték 7.700 forint, tehát az ügyfeleknek még kezelhető nagyságrendű tartozást kell rendezniük június 17-ig. A befizetendő összeget mindenki a levélben és a hozzá csatolt csekken láthatja. A csekken kívül átutalással, illetve személyesen, a GYŐR-SZOL Zrt. ügyfélszolgálatain is rendezhetik elmaradásukat.


A további részleteket a hírhez csatolt dokumentumban olvashatják.

Behajtási kampány indul 


Mossák a kukákat 2015 12 19.
A GYŐR-SZOL Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakókat, hogy a társaság megkezdi a barna fedelű bio-, valamint a társasházak vegyes hulladékgyűjtő edényzetének következő mosási ciklusát a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.


Az ürítést és mosást együtt végzik, az ürítés megtörténte után, külön díjfizetés nélkül biztosítják az edényzet mosását. Az edények mosását négy alkalommal végzik el egy év alatt. Javasolják, hogy mosási napon csak a hulladékot tartalmazó (lehetőleg teli) edény kihelyezését, a későbbi számlázási reklamációk elkerülése érdekében.
 

Sajtótájákoztató: rekultivációs projekt 2015 12 19.

2011. május 3-án sajtótájékoztató került megrendezésre a KEOP – 2.3.0/2F-2008-0004 „ A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” projekt keretében.


Az eseményről készült sajtóközlemény megtekinthető a hírhez csatolt dokumentumban.

Sajtóközlemény - Sajtótájékoztató 2011. május 3. 


Hulladékgyűjtő edények mosása 2015 12 19.
A GYŐR-SZOL Zrt. megkezdi a barna fedelű bio, valamint a társasházak vegyes hulladékgyűjtő edényzetének mosását a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

A hírhez csatolt táblázatban megtekinthetőek a mosási időpontok. 

Edényzet mosás 


2011. április 4-től érvényes hulladékszállítási rend 2015 12 19.

A 2011. április 4-től érvényes hulladékszállítási rend megtekinthető a hírhez csatolt dokumentumban.

2011. április 4-től érvényes hulladékszállítás 


Kovács Barnabás - Nekrológ 2015 12 19.

Nélküle megy tovább a hulladékos projektek "vonata"...

„A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. korábbi igazgatója, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szakmai szervezete, a PIU korábbi vezetője 2011. április 11-én tragikus hirtelenséggel elhunyt”. E száraz, szenvtelen hír hallatán, mint volt kollégáinak, szakmai partnereinek egy pillanatra lefagytak gondolataink és mindnyájunkra bénítóan hatott a tény, hogy örökre elment közölünk a társulás, a csapat szakmai lelkiismerete.

Karakán, határozott emberként ismertük meg Kovács Barnabást, aki az általa irányított cégért, Győrért és nagy álmáért, a Győr nagytérségi hulladékgazdálkodási projekt megvalósításáért áldozta fel mindennapjait. Előkészítője és megszállott irányítója volt a projektnek, amit többször is saját gyermekének nevezett.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásról számos esetben úgy fogalmazott: „A társulás a mozdony a projekt megvalósításában, én magam a fűtő vagyok”. A Fűtő úgy döntött, leteszi a lapátot, elhagyja a mozdonyt … Fő művét megalkotta, de nem követi további sorsát aggódó figyelemmel. 

Kovács Barnabás elhivatottan, sokszor megszállottan törekedett a szakmaiságra. Keményen, de következetesen, magát nem kímélve, pihenőnapokat nem ismerve irányította a céget, az embereket. Biztos volt abban, hogy csak így érhetők el az eredmények, s nagyon bosszantotta, ha valami akadályozta a rendszer működését, a célok elérését. Bizonyára voltak, akik ilyenkor rossz néven vették kemény szavait. De önmagához mindig keményebb volt, mint másokhoz. Hirtelen jött mérge azonban hamar elszállt és a megoldáskeresés volt a következő lépés. S ha úgy érezte, hogy keményebb volt a kelleténél, egy bánatos képet vágó vadászkutya fotóját tette az asztalra, jelzésképpen…

Szakmaisága, elszántsága, az emberek iránti felelősségtudata példamutató lehet utódjai számára. Azoknak, akik közel álltak hozzá, hiányozni fog az embersége.

Sajátos hangon, hangsúllyal szokta mondani, amikor felhívta egy-egy szakterület képviselője telefonon kérdéseivel: „Szevasz Mester, mondjad…”.

Kérdésünk már nincs, csak annyit tudunk mondani: Nyugodj békében Barna!


Változás a hulladékudvarok nyitva tartásában 2015 12 19.

2011. április 4-től megváltozik a hulladékudvarok nyitva tartása. A módosított nyitvatartási időket a csatolt dokumentum tartalmazza.


2011. április 4-től esedékes új nyitva tartás


Záró elszámolás elfogadása 2015 12 19.

2011. március 24-én a Közreműködő Szervezet, a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság elfogadta a „Győr és térsége települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekt záró projekt-előrehaladási jelentését, valamint záró kifizetési kérelmét. Ezzel az országban elsőként zárult le sikeresen a KEOP projektek keretében korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása.

A záró elszámolási csomag elfogadásáról szóló hivatalos értesítés ide kattintva tekinthető meg. 


Az új hulladékgyűjtési rendszerről - családi házban élőknek 2015 12 19.

Megjelent a legújabb tájékoztató kiadvány az új hulladékgyűjtési rendszerrel kapcsolatban, amely a családi házas övezetekben élő lakosok számára kíván hasznos információkkal szolgálni.


A kiadványból megtudható, hogy milyen lehetőségek vannak a kétkannás gyűjtési rendszerben annak érdekében, hogy költséget takarítsunk meg.

A tájékoztatót megtekintheti a csatolt dokumentumban is pdf formátumban.

Ön dönt! Szelektál vagy fizet - családi házas övezet 


HIRDETMÉNY - Az LA21 terv társadalmi egyeztetése 2015 12 19.
Felhívjuk a lakosság, a közületek és a civil szervezetek figyelmét, hogy társadalmi vitára bocsátottuk a fenntartható fejlődés helyi programját, idegen nevén a Local Agenda 21 (LA21) kiegészített programot, amely az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott „Környezet és Fejlődés” ENSZ konferencia „Agenda 21” dokumentumának 28. fejezete szellemében készülő program.


A fenntarthatóság lokális programja helyi, térségi szintű társadalom-, és környezetközpontú program, de nem azonos a környezetvédelmi programmal. Az LA21 a fenntartható fejlődés, a társadalom, a természet és a gazdaság komplex rendszerét foglalja magába. Fontos célja a környezeti ismeretek és a tudatosság növelése, az önkéntes kötelezettség- és feladatvállalás elősegítése.

Kérjük, mondják el véleményüket a programdokumentummal kapcsolatban, 2011. március 20-ig az alábbi elektronikus postacímen: Horvath.István@gyor-ph.hu

A társadalmi vita időszakában és azt követően is megválaszoljuk a programdokumentumhoz kapcsolódó kérdéseiket illetve figyelembe vesszük módosító javaslataikat, mely alapján elkészülhet a végleges LA21-terv.

A fenntartható fejlődés helyi programjának kialakítása a KEOP-1.1.1/2F-2008-0001 kódjelű, „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kialakítása” és a KEOP-2.3.0/2F-2008-0004 kódjelű, „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja” munkacímű projektjei keretében történik meg.
 

Ön dönt! Szelektál vagy fizet! 2015 12 19.

Megjelent a legújabb tájékoztató az új hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban.


A kiadvány elsősorban társasházak lakóinak szól, megismerhető belőle a hulladékszállítás díjának kalkulációja, illetve hogy mit tehetnek egy-egy  lakóközösség tagjai annak érdekében, hogy csökkenthessék ezzel kapcsolatos költségeiket.
A négy oldalas ismertető postaládákba történő terjesztéssel jutott el az érintettekhez, valamint megjelent a Győri Közélet 2011. február 19-i számában is.

A tájékoztatót megtekintheti a csatolt dokumentumban is pdf formátumban.

Ön dönt! Szelektál vagy fizet! 


Lakossági nyíltnap a Góré dűlő kiskerttulajdonosainak a szeméttelep rekultiválásáról 2015 12 19.
2011. január 28-án 16 órakor a GYŐR-SZOL Zrt. Kálvária utcai telephelyén tartottak tájékoztatást a lezárt győri Pápai úti szeméttelep rekultivációjával kapcsolatban.


A lakossági nyíltnap majd 50 fő részvételével zajlott. A tulajdonosok sok kérdést tettek fel a várható forgalomnövekedéssel kapcsolatban. Kiss Zoltán a kivitelező JAURINUM Konzorcium képviselője elmondta, hogy körülbelül olyan mértékű tehergépkocsi forgalomra kell számítani, mint amikor még működött a lerakó. Biztosította a tulajdonosokat, hogy csak a telep bejáratáig közlekednek majd, beljebb a kiskertek felé vezető utakra nem mennek. Az általuk használt útszakasz minőségét garantálják, azaz ha állapotromlás következik be az általuk használt szakaszon, azt a beruházás végeztével helyreállítják. Ezen kívül elhangzott, hogy a lerakó oldalsó rézsűi végleges, a teteje pedig ideiglenes takarórétegekkel kerül rekultiválásra.
Tájékoztató a Pápai úti telep rekultiválásáról üzletvezetőknek 2015 12 19.
2011. január 28-án pénteken 14 órától, a győri Pápai úton található lezárt hulladéklerakó rekultivációjáról tartottak tájékoztatót a környéken elhelyezkedő üzletek, vállalkozások tulajdonosainak, üzletvezetőinek.


A tájékoztatón Kövecses Péter a társulás PIU vezetője, Dudás Tamás a mérnökszervezet Technoplus Kft. képviselője és Szabó Dusán a kivitelező JAURINUM Konzorcium képviselője adott válaszokat a feltett kérdésekre.
A megjelent vállalkozókat, üzletvezetőket leginkább az érdekelte, hogy az építési munkálatok ideje alatt a forgalom megnövekedésén kívül, várható-e esetleg valamilyen forgalomkorlátozás, útlezárás a környéken. Szabó Dusán válaszában elmondta, hogy semmilyen forgalomkorlátozásra nem kell számítani. Felmerült kérdésként még, hogy a rekultiválás után hasznosítható lesz-e a terület valamilyen célra, pl. sétálóparknak vagy szánkózódombnak. Kövecses Péter elmondta, hogy a hosszú távú tervek között szerepel, hogy valamilyen célra hasznosítva legyen a terület, de a funkció még nincs meghatározva. Ezzel, a kötelező több évig tartó monitoring vizsgálatok miatt még pár évig várni kell.
Lakossági nyíltnap Vaszaron 2015 12 19.
2011. január 26-án Vaszaron rendeztek lakossági nyíltnapot a rekultivációs projektről.


Az eseményen részt vettek a társulás szakemberei, a mérnökszervezet és a kivitelező KH-2010 Konzorcium képviselői, akik ez alkalommal is részletes tájékoztatót tartottak a körzetben végrehajtandó munkálatokról. Hujber Tamás a kivitelező cég projektvezetője elmondta, hogy szerződésük szerint 13 lerakót kell rekultiválniuk. Ezek közül kettő áthalmozásra, a többi tizenegy pedig végleges rekultiválásra kerül.
A tájékoztatón elhangzott, hogy a munkák első üteme a lezárt lerakókon a hulladéktestek formázása, alakítása. Ezt követően kezdiődk meg a különböző rétegek (kiegyenlítő réteg, agyag záróréteg, szivárgóréteg, humusz stb.) behordása és elterítése a hulladéktesten, majd füvesítéssel, parkosítással fejeződik be a munka, annak érdekében, hogy a rekultivált lerakók jobban illeszkedjenek a természeti környezetbe. 
Lakossági nyíltnap Veszprémvarsányban 2015 12 19.
A 2011. január 25-én Veszprémvarsányban megtartott lakossági nyíltnap témája ez alkalommal is a rekultivációs projekt volt.


A település vonzáskörzetében lévő szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációját végző SA Veszprémvarsányi Körzet Konzorcium képviselője Skultéty István elmondta, hogy jelenleg a körzetben lévő települések vezetőivel folynak egyeztetések a munkavégzések ütemezéséről, a lezárt lerakókon a geodéziai mérések mindenütt megtörténtek már. Az ebben a körzetben lévő tizenöt lerakó mindegyike végleges rekultiválásra kerül.

A tájékoztatók tovább folytatódnak, 2011. január  26-án szerdán 16 órára  a vaszari polgármesteri hivatal épületébe várják a körzet érdeklődő lakosait a projekttel kapcsolatos tájékoztatásra. 2011. január 28-án (pénteken) 14 órakor a GYŐR-SZOL Zrt. Kálvária u. 4-10. alatti épületében a Pápai úti lezárt lerakó környékén üzemelő áruházak, cégek képviselőit, ugyanezen a napon és helyszínen 16 órakor a lerakó közelében lévő kiskerttulajdonosokat várják a szakemberek.


Lakossági nyíltnap Győrben a rekultivációs projekttel kapcsolatban 2015 12 19.
2011. január 24-én Győr-Sashegyen került megtartásra a KEOP-2.3.0/2F-2008-0004 Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja c. projekt lakossági nyíltnapja.


A nyíltnapon résztvevők tájékoztatást kaphattak a győri körzet, valamint a Győrött a Pápai úton található lezárt hulladék-lerakók rekultiválásának módjáról és tervezett ütemezéséről. A tájékoztatón a társulás elnöke Hegyi Zoltán a projekt megvalósításához vezető útról beszélt, a Projekt Megvalósítási Egység elnöke Kövecses Péter a rekultiváció természetvédelmi jelentőségéről és hosszú távú pozitív hatásairól beszélt.
A győri körzetben lévő lezárt lerakókkal kapcsolatban Márkus György, a kivitelező Strabag-MML Kft. területi igazgatója elmondta, hogy azok kivétel nélkül végleges rekultiválásra kerülnek.
A győri Pápai úti szeméttelepen végzendő munkálatok menetét Szabó Dusán, a kivitelező JAURINUM Konzorcium képviselője ismertette. Elmondta, hogy az előírások szerint a lerakó oldalsó rézsűi véglegesen, a teteje pedig ideiglenesen kerül rekultiválásra.

Az eseményen készült fotókat a csatolt galériában megtekintheti.

A következő lakossági nyíltnap 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor Veszprémvarsányban kerül megrendezésre, melyre az érintett terület szakemberei ez alkalommal is szeretettel várnak mindenkit.
Lakossági nyíltnapok a rekultivációs projekt keretében 2015 12 18.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás nevében tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy a KEOP-2.3.0/2F-2008-004, Települési szilárdhulladék lerakók rekultivációja című projekt keretében, körzetenként lakossági nyílt napok kerülnek megrendezésre.
A Győr városát, valamint a győri körzetet érintő rekultivációs projekttel kapcsolatos lakossági nyílt nap 2011. január 24-én (hétfőn) 16 órakor kerül megrendezésre a Győr-sashegyi Hulladékkezelő Központ 2. emeleti előadótermében.

2011. január 25-én a Sikátor-Veszprémvarsány körzet lakóit várják lakossági nyíltnapra a veszprémvarsányi Polgármesteri Hivatal épületében 15 órától.

vaszari körzet lakossága számára 2011. január 26-án 16 órakor kerül megrendezésre a nyíltnap, a vaszari Polgármesteri Hivatalban.

A rendezvényeken a társulás, a mérnökszervezet, és a kivitelező cégek képviselői adnak szakszerű tájékoztatást a rekultivációs munkálatokról az érdeklődőknek. A lakossági nyíltnapok meghívói a csatolt dokumentumokban megtekinthetők.

Nyíltnap meghívó Győr 2011

Nyíltnap meghívó Vaszar 2011

Nyíltnap meghívó Vvarsány 2011 
Kihirdették az Ég és Zöld Között című fotópályázat eredményét 2015 12 18.
2010. november 30-án a Társulási Tanács ülésének keretében kihirdették a középiskolás diákok számára kiírt "Ég és Zöld Között" című fotópályázat eredményét.


Az okleveleket és a díjakat Hegyi Zoltán, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  Társulási Tanácsának elnöke adta át a nyerteseknek. A pályázat témája a természet védelme, és a már meglévő, vagy rekultiválásra váró tájsebek felkutatása, dokumentálása volt. Az értékelés fő szempontja volt, hogy a készített fotó mennyire adja vissza az érintetlen természet és a leromlott környezeti állapot kontrasztját és jeleníti meg a felelőtlen emberi magatartásból következő környezetszennyezés súlyos következményeit. 

I. helyezett Klein Szilvia - Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
II helyezett Szabó Krisztián - Kovács Margit ÁMK
III. helyezett Rimányi Bernadett - Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
Rekultivációs projekt - Aláírták a megbízási szerződéseket a nyertes kivitelezőkkel 2015 12 18.

A kommunális szilárdhulladék-lerakók közül azokat, amelyek nem felelnek meg az EU hulladéklerakókra vonatkozó 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelvében és 2003/33/EK határozatában megfogalmazott előírásoknak, a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 19.§. (4) bekezdésének megfelelően 2009. július 16-ig be kellett zárni. Az Európai Unió  által elfogadott irányelvnek és határozatnak a célja az, hogy olyan műszaki és működési követelményeket írjon elő a hulladéklerakókra, amelyek csökkentik, vagy megakadályozzák a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, valamint az ezekből eredő, az emberi egészséget veszélyeztető tényezőket, a lerakóban való elhelyezéstől kezdve a hulladéklerakó teljes életciklusa alatt.
„A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című projekt megvalósítása során 43 ilyen lerakó felszámolása, a természeti környezetbe történő visszaillesztése valósul meg, összesen mintegy 5,2 milliárd forintból, amelyet teljes egészében az Európai Unió és a Magyar Állam biztosít. A 43 rekultiválandó bezárt lerakón eddig összesen közel 5,8 millió mhulladék került elhelyezésre, amelynek közel 65%-a a győri Pápai úti szeméttelepen található. A projektben közvetlenül érintett települések népessége mintegy 193 000 fő, amely a társulás területén élő népesség 74%-a. A projekt megvalósításának határideje 2012. december 31.

 

A lerakók felszámolása nyomán nem csupán a bennünket körülvevő környezet mutat majd szebb képet, egyidejűleg csökkennek, idővel pedig megszűnnek a levegőt és a talajvizeket károsító hatások.

 

A projekt ünnepélyes nyitórendezvényének keretében – a közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezőkkel – ünnepélyes szerződés aláírásra is sor került. Az eseményen részt vett Simon Róbert Balázs Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere. A szerződéseket a kivitelezők képviselőivel Hegyi Zoltán a Társulási Tanács elnöke írta alá. Az európai uniós támogatással megvalósuló környezetvédelmi projektekről beszélt és a megbízási szerződéseket ellenjegyezteLasch Tímea a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság igazgatója.


A projekt építési munkálatainak kivitelezői:

Győr, Pápai út (1 lerakó) 

JAURINUM Konzorcium 

Bilfinger Berger

Civil Hungária Kft.

Repét Kft.

West Hungária Bau Kft

Győri körzet (14 lerakó)

 

STRABAG-MML Kft.

Vaszari körzet (13 lerakó) 

KH-2010 Konzorcium

 KÖZGÉP Zrt.

Hídtechnika Kft.

Veszprémvarsányi körzet (15 lerakó)

SA Veszprémvarsányi Körzet Konzorcium

Swietelsky Magyarország Kft.

A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.Lakossági információs kiadvány 2015 12 18.

A hulladékgyűjtési rendszer egészét, eredményeit bemutató információs kiadvány terjesztése a héten megkezdődött, melyből megismerhetik az olvasók a projekt fontos elemeit és történetét.

A kiadvány digitális formában megtekinthető a csatolt dokumentumban.

Lakossági információs kiadvány 2010. augusztus


Ingyenesen hívható telefonszám a hulladékgyűjtő szigeteken 2015 12 18.
A lakosság együttműködésére számítva, a szolgáltató lehetővé tette, hogy ingyenesen hívható zöld számon lehessen jelezni, ha egy szelektív hulladékgyűjtő sziget valamelyik frakciója megtelt.


06-80/ 911-026 telefonszámon jelezhetik, ha a rendes ürítés ellenére megtelt egy gyűjtőedény. Amennyiben valaki telefonál a zöld számra, az edényeken elhelyezett szigetazonosító számot és a megtelt hulladékfajtát kell bemondani.
A zöld számon tett bejelentés alapján intézkedik a szolgáltató az edény tartalmának elszállításáról.
Ünnepi hulladékszállítás augusztus 20-án 2015 12 18.
A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a cég működési területén 2010. augusztus 20-án  a lakossági hulladékgyűjtés változatlanul működik.Azokon a szolgáltatási helyeken, ahol pénteki napon történik a hulladékgyűjtő edények ürítése, ott 2010. augusztus 20-án pénteki ünnepnapon a megszokottak szerint reggel 6 órára kell az ingatlan elé ürítésre kitenni a kukákat, mert érkezni fog a hulladékgyűjtő autó.
További műanyag hulladékos gyűjtőedények a szelektív szigeteken 2015 12 18.

A gyűjtőedények telítettségi gyakoriságának figyelembevételével, 60 szelektív hulladékgyűjtő szigeten plusz egy műanyag csomagolási hulladékok gyűjtésére szolgáló konténer kerül kihelyezésre.
Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy konkrétan mely gyűjtőszigeteket érinti a változás.

 

Sziget

sorszáma

Szelektív sziget megnevezése, elhelyezkedése

5.

Lovas utcai lakótelep Lovas utca 2-nél

9.

Móra park

10.

Szőnyi M. u. 2.

11.

Soproni út ABC

12.

Zöld út buszforduló

13.

Jereváni út ABC

14.

Konini utca Vak Bottyán utca sarka  Iskola oldalában

15.

Lepke utca - Gyöngyvirág utca mögött játszótér

17.

József A. utca Auróra utca sarka

20.

Sólyom utca - Arató utca sarok

26.

Mónus Illés út - Nagy Imre út sarok

27.

Szigethy A. u.-  Nádor utca sarok

29.

Lajta út - Répce út (TESCO előtt)

30.

Lajta út Posta mellett

31.

Cuha út 34.

32.

Lomnic utca - Cuha utca sarka

33.

Ikva utca 13-15. Trafóház tövében

35.

Ikva út (PÁGISZ ÁMK)

36.

Lajta út - Ikva út nyugdíjasklub

43.

Malom liget

49.

Kodály Z. u. - Szigethy A. u. (Verseny)

53.

Ifjúság krt. - Kodály Zoltán utca sarka ABC-nél

56.

Kodály Zoltán út (Kék Iskola)

72.

Ipar út - Kiskúti út ABC

75.

Vajda J. u. - Diák út

76.

Ezerjó út ABC mellett

77.

Gólyarét út szennyvízátemelő

78.

Körtér u. buszmegálló

79.

Körtér - Akácos utca 1.előtt

80.

Kertalja utca - Árnyas utca sarka 34-el szemben

81.

Törökverő utca Homoksori utca sarka  játszótérrel szemben

82.

Vasút sor Vasútállomásnál

89.

Kálvária u. - Hunyadi u. sarok

105.

Nép út vége buszforduló

106.

Liget út - Somos út (ABC mellett)

107.

Liget út buszforduló

109.

Hársfa út INSZOL előtt

112.

Új sor út buszforduló

120.

Csonkaér út - Fenyőszer u. buszforduló

121.

Kismező út - Csonkaér út

122.

István király u. focipálya

123.

Sövény út - Dombhát út

127.

Körtöltés út - Bácsai út

129.

Új Bácsai u - Víztükör u.

130.

Szabadrév u. - Dózsa György rkp

132.

Ady E. u. 5-7 előtt

134.

Damjanich lakótelep ABC mellett

135.

Hédervári út Hullám Étterem mellett

143.

Mécs László út (TESCO)

144.

Mécs L. út (PLUSSZ DISZKONT)

149.

Mediterrán Lakópark II Zsigmond király út

150.

Halász Ödön utca

152.

Hármashatár út Kővirág utcánál

153.

Hármashatár u. - Malom u.

154.

Győri út ABC előtt

155.

Kisdobos út 12-vel szemben

157.

Győri u. –  Öreg u. sarok

158.

Győzelem út Polgárőrség előtt

159.

Újkút u. 2

160.

Csanaki út Szabó Pál u sarok

 


Környezetvédelmi Világnap 2015 12 18.
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. június 2-án(szerdán) a Környezetvédelmi Világnap alkalmából ismét nagyszabású programot szervez általános iskolás és középiskolás diákok részére. Az eseménynek a győri Váci Mihály Általános Iskola ad otthont.


Az ünnepélyes megnyitó keretében kerül sor a "Nyitott szemmel" című fotópályázat eredményhirdetésére és díjkiosztójára. A pályázattal kapcsolatban részletes információkat találhat itt.

A nap során ismételten megrendezésre kerül a "Legyél Te is válogatós!" elnevezésű csapatverseny, melyre 4 fős általános iskolás és középiskolás csapatok jelentkezését várják a következő címre: medius@mediusnet.hu 
A versenyekről, pályázatokról és a rendezvénnyel kapcsolatos részletekről érdeklődni lehet a 06 96 316 669 telefonszámon.
Madarak és Fák Napja Győr-Sashegyen 2015 12 18.
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, az eddigiekhez képest rendhagyó helyszínen rendezte meg a Madarak és Fák Napjához kapcsolódó központi ünnepségét.


Ez alkalommal ugyanis a Győr-Sashegyen a hulladékkezelő telep melletti "Zöld-sziget" valamint a leendő öko-tábor és erdei iskola területe biztosított helyszínt a rendezvény lebonyolításához. Az egész napos elfoglaltságot jelentő programon lehetősége volt a gyerekeknek tűzoltóautóba ülni, kisállatokat simogatni, megnézhették az Ökobuszt vagy a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrfőkapitányság környezetvédelmi helyszínelőautóját, ahol a frissen szerzett ismeretekről környezetvédelmi totó kitöltésével adhattak számot. A barkácsolni szeretők építhettek madárles makettet, vagy ágakból, vesszőkből, nádból kis házikókat. Akik a tudományok iránt érdeklődnek, az ÉDUKÖVÍZIG helyszíni minilaborjában vehették szemügyre mikroszkóppal a Zöld sziget tavának élőlényeit. A vállalkozó szellemű diákok 4 fős csapatokkal részt vehettek a Legyél te is válogatós! elnevezésű vetélkedőn, ahol főként a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos játékos feladatokat kellett megoldani.
A Madarak és Fák Napjával összhangban természetesen volt faültetés is, minden résztvevő intézmény, szervezet képviselői egy kis tölgy csemetét ültethettek el. A nap végén a vetélkedőben legjobb eredményt elérő csapatok tagjai részt vehettek a Zöld-sziget tavába történő haltelepítésben.

Általános iskolák:
1. helyezett: Váczi Mihály Általános Iskola - Győr
2. helyezett: Magyar Műhely ÁMK - Mezőörs
3. helyezett: Széchenyi István Általános Iskola - Gönyű, és Váczi Mihály Általános Iskola - Győr

Középiskolák:
1. helyezett: Krúdy Gyula Középiskola és Szakiskola - Győr
2. helyezett: Nercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola é Sportiskolai Módszertani Központ - Győr
3. helyezett: Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola - Győr

Különdíjat kapott:
Körzeti Általános Iskola - Dunaszeg 

Fotók és sajtóanyag letölthetők a cikkhez csatolt dokumentumokban.
Fotópályázat felső tagozatosoknak és középiskolásoknak 2015 12 18.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás "Nyitott szemmel" címmel fotópályázatot hirdet a társulás területén élő felső tagozatos és középiskolás diákok számára. A pályázatok beérkezési határideje: 2010. május 28.

„Nyitott szemmel” – Fotópályázat

Ha nyitott szemmel jársz a világban, érdekel a természet- és környezetvédelem és szeretsz fotózni is, akkor ez a felhívás Neked szól!


A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás „Nyitott szemmel” címmel fotópályázatot hirdet a társulás területén élő felső tagozatos és középiskolás diákok számára. A pályázat célja, hogy a fiatalok szemével nézve, képet kaphassunk róla, ti hogyan látjátok a természetvédelem és hulladékkezelés kérdését a saját környezetetekben.

Nevezni lehet minden olyan saját készítésű fotóval, ami ehhez a témakörhöz kapcsolódik, legyen az például a köztisztaság, szelektív hulladékgyűjtés, vagy a természet és az ember kapcsolata. 

Egy pályázó egy vagy több képet is beküldhet, mennyiségi korlátozás nincsen.
Az érvényes pályázathoz mindenképpen tüntesd fel az alábbi adataid: Név, életkor, iskola, lakcím, e-mail cím, telefonszám, a fotó készítésének helye. A nyerteseket telefonon értesítjük.

Elbírálási szempontok: 
A készített fotó témájában mennyire kapcsolható a környezetvédelemhez, vagy az új hulladékgyűjtési rendszerhez, mennyire eredeti problémát jelenít meg, mennyire egyedi szemszögből.

Beküldési határidő: A pályázatokat 2010. május 28-ig várjuk. A fotókat beküldheted e-mailben, vagy digitális adathordozón (cd, dvd) az alábbi címek bármelyikére:
E-mail: medius@mediusnet.hu
Postacím: MEDIUS Iroda 9023 Győr, Damjanich u. 15. 
/A borítékra írd rá: „Nyitott szemmel”/

Értékelés: a fotókat szakmai zsűri bírálja majd, díjazásban a három legjobbnak ítélt fotó készítője részesül.

Eredményhirdetés: Az eredményhirdetés és díjátadás 2010. június 2-án, a Környezetvédelmi Világnap ünnepi rendezvényének keretében történik a győri Váczi Mihály Általános Iskolában. A nyerteseket telefonon értesítjük.

Díjazottak:
Szabó Krisztián
Zokob Enikő
Mogyorósi Ádám

Kovácsics Kristóf 


Föld Napja Győrságon 2015 12 18.
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. április 22-én központi rendezvény keretében Győrságon ünnepelte a Föld Napját. A Föld Napjának megünneplése Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató nevéhez fűződik, aki 1970. április 22-én indított mozgalmat bolygónk védelmében. A mozgalomhoz már a megindításakor több, mint 25 millió ember csatlakozott, azóta pedig már szinte az egész világra kiterjed. Napjainkban több mint 125 ország polgárai, civil szervezetei kapcsolódnak be évről évre a programba. Magyarország hivatalosan idén 20. alkalommal vesz részt a Föld Napjának megünneplésében. Évről évre egyre több település, intézmény szervez környezetvédelmi programot ehhez a naphoz kapcsolódóan. Az ünneplésbe ez alkalommal a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás is bekapcsolódik központi rendezvényével. A Föld Napja egyik jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”


A nap programja során  került sor a korábban meghirdetett pályázatok ünnepélyes eredményhirdetésére és díjkiosztójára. Az eredmények a következők lettek:

„Te is szelektív vagy?” internetes kvízjáték díjazottjai
Felső tagozatosok:
1. Horváth Bálint – Radnóti Miklós Általános Iskola, Győr
2. Steiner Fatima - Közös Fenntartású Általános Iskolai Gondnokság Csót-Béb-Nagygyimót-Vanyola-Nagydém-Bakonyszentiván 
3. Vig Nándor - Szabadhegyi Közoktatási Központ, Győr

Középiskolások:
1. Szabó Krisztián - Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Győr
2. Steininger Bence - Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Győr
3. Kovács Adrián - Bercsényi Miklós Középiskola, Győr

„Szólj hozzá!” internetes esszépályázat díjazottjai
1. Mogyorósi Ádám - Rábapatona
2. Sebők Renáta - Győr
3. Turcsányi Dóra - Rábapatona
Az EU tavaszköszöntő sajtóút egyik állomása a sashegyi hulladékkezelő központ volt 2015 12 18.
2010. április 15-én az országos sajtó képviselői, tudósítói az EU tavaszköszöntő sajtóút keretében meglátogatták a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Győr-Sashegy Hulladékkezelő Központot. Az esemény során megtartott helyszínbejáráson a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács tagjai is részt vettek.
Föld Napja Győrságon 2015 12 18.
2010. április 22-én, a Föld Napja alkalmából, a Fiáth János ÁMK Töltéstava-Győrság győrsági tagiskolájában egész napos programsorozat kerül megrendezésre a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szervezésében.


A nap programja röviden:

10.00-16.00 Ökobusz elnevezésű mobilkiállítás megtekintése szervezett iskolai csoportokban.
11.00-16.00 Az „Együtt a tisztább környezetért” rajzverseny díjazott alkotásaiból összeállított kiállítás megnyitása, megtekintése szervezett iskolai csoportokban.
10.00-11.00 A Föld Napja alkalmából rendezett esemény ünnepélyes megnyitója, a „Te is szelektív vagy?” című internetes kvízjáték, illetve a "Szólj hozzá!" c. esszépályázat eredményhirdetése
12.00-16.00 Díjakkal elismert játékos foglalkozások, csapatversenyek a szelektív hulladékgyűjtés témaköréhez kapcsolódóan.

A Csapatversenyekre még elfogadják a nevezéseket 2010. április 16. (péntek) 12 óráig.


A versenyre jelentkezni a Föld Napját szervező MEDIUS Irodánál a delegáló intézmény, a csapattagok nevének, életkorának megjelölésével lehet, az alábbi címeken:
medius@mediusnet.hu
MEDIUS Iroda 9026 Győr, Damjanich u. 15.
Faxon: 96/316-669 számon lehet. 
2015 12 18.

A Győri Közélet legutóbbi, 2010. március 27-i számában olvashattak a győri hulladékszállítási és gyűjtési rend változásainak konkrétumairól, amelynek bevezetésével teljes körűen, a társulás mind a 112 településén megvalósul az új hulladékgyűjtési rendszer, amely lehetővé teszi a lakossági hulladék korszerű kezelését.
A cikkben megtalálható egy összefoglaló táblázat, melyben külön városrészenként megtalálhatók az április 5-től érvényes gyűjtési napok. 

 


Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása 2015 12 18.

Az üzemeltető Győri Kommunális Szolgáltató Kft. elkészítette a társulás fejlesztési projektje keretében működő hulladékudvarok nyitva tartási rendjét, melyet a csatolt dokumentumban megtekinthet. 


A táblázatból kiderül, hogy a tagtelepülések lakossága melyik gyűjtőudvarba és pontosan milyen időpontokban szállíthatja a felesslegessé vált hulladékát.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a hulladékudvarokban is anyaguk szerint külön válogatva van lehetőség a hulladékok elhelyezésére, ezért azt ennek megfelelően szállítsák be a telepekre.

 

Hulladékudvarok gyűjtési körzete és nyitva tartása 


2010. március 22. Víz Világnapja Pápakovácsiban 2015 12 18.
2010. március 22-én került megrendezésre a társulás tagtelepülései közül Pápakovácsi általános iskolájában a projekt soron következő központi eseménye, a Víz Világnapja alkalmából. Az 5 megoldandó feladatból álló vetélkedőre összesen 19 csapat nevezett Győrtől, Pápakovácsin át Mezőlakig, de érkeztek csapatok Somlóvásárhelyről és Vaszarról is.

Az versenyen az alábbi csapatok részesültek díjazásban:

1. helyezett: Váci Mihály Általános Iskola Győr (Török Szandra, Csikár Enikő, Kasper Benjamin, Kiss Benjamin) 
2. helyezett: Német Nemzetiségi Ált. Isk. Pápakovácsi (Wéber Fanni, Mógor Réka, Korn Bence, Gyurkovics Tamás) 
3. helyezett: Német Nemzetiségi Ált. Isk. Pápakovácsi (Pápai Márta, Stenger Mónika, Bálint Annamária, Mógor Sára) 
4. helyezett: Német Nemzetiségi Ált. Isk. Pápakovácsi ( Zsohár Ottó, Nigicser Péter, Hiér Milán, Németh Péter) 
5. helyezett: Ihász Gábor Általános Iskola Vaszar (Kiss Daniella, Gyimóthi Loretta, Bogdán Tímea, Vida Noémi) 

Különdíjat kapott a győri Krúdy Gyula Középiskola és Szakiskola csapata (Bárány Anna, Papp Gergő, Csizmadia Orsolya, Király Máté)

A Víz Világnapja rendezvényen készült fotók a csatolt galériában megtekinthetők.
Lakossági tájékoztató kiadvány a győri hulladékgyűjtésről 2015 12 18.

A mai napon megkezdődött Győr 4 és annál több lakásos ingatlanaiba az új hulladékgyűjtési rendszert bemutató tájékoztató kiadvány terjesztése, melyből arról tájékozódhatnak az olvasók, hogy az ilyen típusú társasházakban hogyan alakul a későbbiekben a hulladékgyűjtési rendszer működése.


A kiadvány digitális formában megtekinthető a csatolt dokumentumban

Korszerű hulladékgyűjtési rendszer 2010. áprilisától - Győr társasházak 


További tudnivalók az új hulladékgazdálkodási rendszerről 2015 12 18.

A Győri Közélet legutóbbi számában ismét olvashattak arról, hogy a kukák cseréje tovább folytatódik annak érdekében, hogy április 5-től Győrben is elindulhasson az új gyűjtési rendszer.
A cikkben ezen kívül bemutatásra kerültek a rendszer keretében működő létesítmények, és azoknak használati módja.

A kukacsere folytatódik 


Környezetvédelmi szakmai nyíltnap Győr-Sashegyen 2015 12 18.
Környezetvédelmi szakmai nyíltnapot tartottak a Győr-Sashegy Hulladékkezelő Központban, amelynek keretében a különböző szakmák képviselőinak, szakmai érdekképviseletek, kamarák tagjainak került bemutatásra a létesítmény és az itt alkalmazott új hulladékkezelési technológia.
Korszerű hulladékgyűjtési rendszer bevezetése 2015 12 18.

2010. február utolsó hetében minden vidéki településre és a kétkannás hulladékgyűjtésben érintett győri háztartásokba is eljutott a társulás tájékoztató kiadványa, mely ismerteti a korszerű hulladékgyűjtési rendszer működését, illetve arról is tájékozódhat belőle az érdeklődő, hogy a különféle anyagú hulladékokat hova kell gyűjteni, valamint, hogy hol áll rendelkezésére hulladékudvar.


A kiadványt digitális formában is megtekintheti.

Korszerű hulladékgyűjtési rendszer 2010. márciusától - Családi házas környezet 


Internetes pályázatok diákok számára 2015 12 18.
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati Társulás a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése c. projekthez kapcsolódóan több pályázatot is hirdet a tagtelepüléseken élő diákok számára.


Az általános iskolák felső tagozatosai, illetve a középiskolás diákok számára kerül kiírásra egy-egy internetes kvízjáték "Te is szelektív vagy?" címmel, melyet a Társulás honlapján online lehet játszani. 2010. februárjától március 28-ig.

Ezen kívül a középiskolás tanulók részére "Szólj hozzá!" címmel esszépályázat kerül meghirdetésre.

A pályázati kiírások a csatolt dokumentumokban megtekinthetők, illetve a www.hulladek.gyor.hu honlapon is megtalálhatók a "Diákpályázatok" menüpont alatt.
Győrben elkezdték a szelektív hulladékgyűjtő szigetek telepítését 2015 12 18.
Győrben 2009. decemberének közepétől megezdődött a szelektív hulladékgyűjtő szigetek építése, és az új gyűjtőedények kihelyezése.


A felállított gyűjtőhelyek teljeskörűen használhatók, a lakosság már birtokba is vette az új létesítményeket.
Átadásra került a Győr-Sashegy Hulladékkezelő Központ 2015 12 18.
 
2009. december 7-én ünnepélyes keretek közt átadásra került a Győr-Sashegy Hulladékkezelő Központ, mely a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodái Önkormányzati Társulás fejlesztési beruházásának része. A létesítmény értéke majd 3 milliárd forint, az egész projekt összköltsége pedig csaknem 9 és fél milliárd forint.


Az átadást jelképező nemzeti színű szalagot Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere, Dr. Molnár Csaba, a Miniszterelnöki Hivatalt Vezető miniszter, Hegyi Zoltán, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke és Kovács Barnabás, a Projekt Megvalósítási Egység vezetője, a Győri Kommunláis Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója vágta át.
A szalagátvágást követően Kovács Barnabás vezetésével tekinthették meg a résztvevők a modern hulladékkezelő központot és a különféle hulladékok feldolgozásának folyamatát.

A Győr–Sashegy Hulladékkezelő Központ, próbaüzemének keretében, már 2009. július 16. óta fogadni képes a korábban a Pápai úti szeméttelepre szállított kommunális szilárdhulladékot. A szolgáltató Győri Kommunális Szolgáltató Kft. és egyúttal a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ezzel az elsők között volt az országban, ahol az 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelvében és 2003/33/EK határozatában megfogalmazott előírásoknak, valamint a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 19.§. (4) bekezdésének megfelelően teljesíteni tudták a korábbinál szigorúbb környezetvédelmi előírásokat. 
A próbaüzem 2009. november 20-án lezárult, az új Hulladékkezelő Központ a legkorszerűbb technológia alkalmazásával kezeli a begyűjtött szelektív- és lakossági szilárdhulladékot.
A tervek szerint a 112 településen 2010. március 1-jén teljes körűen elindul az új hulladékgyűjtési rendszer, melynek köszönhetően környezetkímélő módon kerül gyűjtésre és feldolgozásra a begyűjtött hulladék.

A szolgáltatási területen a lakosság számára is jelentős változásokat hoz az új rendszer. A településeken összesen 339 szelektív gyűjtősziget kerül megépítésre. 
A szelektíven gyűjtött csomagolási anyagokat (műanyag, papír, fém, üveg) modern válogatóműben szelektálják tovább, bálázzák, ahonnan a válogatócsarnokhoz kapcsolt raktárba kerülnek, majd átmeneti tárolást követően újrahasznosító üzemekbe juttatják.
Családi házas környezetben és legfeljebb 4 lakásos társasházakban minden háztartás két kukát kap: egy barna fedeleset a lebomló hulladék és egy feketét az egyéb maradék hulladék gyűjtésére. A lebomló zöldhulladékból, amit a lakosság a háztartásokba kihelyezett barna fedeles kukába gyűjthet, kereskedelmi forgalomban engedélyezett komposzt készül. 

A korábbi vegyes szemétlerakáshoz képest változást jelent, hogy a szürke fedeles kukába várhatóan csak az a maradék hulladék kerül, amely nem helyezhető el a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, vagy hulladékudvarokon, illetve a barna fedeles kukában. Ennek a gyűjtési módnak a sikere elsősorban azon múlik, hogy milyen lesz a korszerű hulladékgyűjtési lehetőségek használatában a lakosság hajlandósága. 
Az alkalmazott technológia sokkal modernebb és kevesebb lerakott hulladékkal terheli a környezetet, mivel a vegyesen gyűjtött települési szilárdhulladék lerakással történő ártalmatlanítását csak az előkezelést követően végzik, az ún. mechanikai biológiai stabilizálási eljárás közbeiktatásával. A stabilizálás során döntően olyan fűtőértékű anyag keletkezik, amely energetikai hasznosításra alkalmas, a hulladéknak csak kisebb hányada – a korábban lerakott hulladék mintegy harmada kerül a lerakótérre.

A rendszer fontos elemei a hulladékudvarok, ahova a lakosság díjmentesen szállíthatja a háztartásban keletkező olyan hulladékfajtákat, lomokat amelyek mennyiségük, veszélyességük vagy méretük miatt a kukaedényekbe, vagy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken nem helyezhetők el.

A 112 települést felölelő szolgáltatási terület 3 gyűjtőkörzetből áll, hogy a hulladékszállítás is környezetkímélő módon valósuljon meg. Ezért Vaszaron és Sikátoron gyűjtőkörzeti átrakóállomások létesülnek. Így tömörített formában jut el a projektet lefedő teljes földrajzi területről a Győr-sashegyi Hulladékkezelő Központba.

A Hulladékkezelő Központban a lerakótér, vagyis a selejtanyag-tároló, a jogszabályban előírt természetes és mesterséges szigeteléssel készült, melynek biztonságos üzemeltetését szolgálja a monitoring-kút hálózat, valamint a szigetelőréteg kiegészítése a geoelektromos monitoring rendszerrel. A monitoring rendszer mérési adatai bárki számára nyilvánosak, interneten elérhetők lesznek.


2015 12 18.
HIRDETMÉNY! - Az LA21 terv társadalmi egyeztetése

Felhívjuk a lakosság, a közületek és a civil szervezetek figyelmét, hogy társadalmi vitára bocsátottuk a fenntartható fejlődés helyi programját, idegen nevén a Local Agenda 21 (LA21) programot, amely az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott „Környezet és Fejlődés” ENSZ konferencia „Agenda 21” dokumentumának 28. fejezete szellemében készülő program.

A fenntarthatóság lokális programja helyi, térségi szintű társadalom-, és környezetközpontú program, de nem azonos a környezetvédelmi programmal. Az LA21 a fenntartható fejlődés, a társadalom, a természet és a gazdaság komplex rendszerét foglalja magába. Fontos célja a környezeti ismeretek és a tudatosság növelése, az önkéntes kötelezettség- és feladatvállalás elősegítése.

Kérjük, mondják el véleményüket a programdokumentummal kapcsolatban, 2009. december 16-ig, az alábbi elektronikus postacímen: Horvath.István@gyor-ph.hu

A társadalmi vita időszakában és azt követően is megválaszoljuk a programdokumentumhoz kapcsolódó kérdéseiket illetve figyelembe vesszük módosító javaslataikat, mely alapján elkészülhet a végleges LA21-terv.

Letöltés (pdf)

A fenntartható fejlődés helyi programjának kialakítása a KEOP-1.1.1/2F-2008-0001 kódjelű, „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kialakítása” és a KEOP-2.3.0/2F-2008-0004 kódjelű, „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén, a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja” munkacímű projektjei keretében történik meg.

Közérdekű tájékoztató a hulladékgyűjtő pontok bezárásáról 2015 12 18.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Győr Város területén található hulladékgyűjtő pontok,

Győr-Bácsa településrész (Kalapács út–Szitásdomb út kereszteződése)
Győr-Kismegyer településrész (Ötház út)
Győr-Újváros településrész (Nép utca)
Gyár-Gyárváros településrész (Reptéri út)
Győr-Győrszentiván településrész (Homoksori út)

2009. november 28-án bezárásra kerülnek.

A Győr Pápai úti hulladékgyűjtő pont korábban már bezárásra került. A bezárás oka, hogy a „Győr és térsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című projekt keretében a meglévő hulladékgyűjtő pontok helyett modern hulladékudvarok épülnek, amelyek a korábbi gyűjtőpontok funkcióját látják el korszerűbb szinten.

A tervek szerint, az új hulladékgyűjtési rendszer bevezetésével együtt,
2010. március 1-jén vehetik igénybe újra a megszokott helyeken az új hulladékudvarokat.

A hulladék szelektált elhelyezésére a projekt befejezéséig a Győr-Sashegy Hulladékkezelő Központ területén lévő hulladékudvarban nyílik lehetőség.

Addig is szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Megkapta az EU támogatását a győri hulladékgazdálkodási projekt 2015 12 18.
2009. november 12-én az Európai Bizottság elfogadta a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által benyújtott projektet és annak támogatásáról döntött. A támogatás mértéke: 21 938 425 EUR
A szelektív gyűjtőszigetek használatának korlátozása 2015 12 18.
Tisztelt Győriek!

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás értesíti Önöket, hogy az alábbiakban felsorolt szelektív hulladékgyűjtő szigetekről megkezdte a régi edényzet beszállítását, a hulladékgyűjtő sziget aljzatának a kialakítását és mindezek elkészülte után az új szelektív hulladékgyűjtő sziget edényzetének a visszaszállítását.

A munkák az időjárás függvényében előreláthatóan három héten belül fejeződnek be, addig is a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kéri Önöket, hogy az összegyűjtött szelektív hulladékot szíveskedjenek a legközelebbi szelektív hulladékgyűjtő szigetre elszállítani.

Az időlegesen okozott kellemetlenségért a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megértésüket kéri.
 

Sor-szám

Helyszín

Hrsz.

1

István Király u. - focipálya

13381

2

Csonkaér u. - buszforduló

13813/2

3

Boglárka u. játszótér

12606

4

Hédervári u.-óvoda mellett

10615

5

Szent István lakótelep

6617/14

6

Liget u. buszforduló

9150/1

7

Korányi tér

8696

8

Szérűskert u.

2967/7

9

Sajó u.

3054

10

Mécs L. u. - PLUS

2858/98

11

Lajta u. - Répce u.

2858/90

12

Lajta u. - Ikva u

2672/93

13

Ikva u.

2672/81

14

Szigethy A. u. - Nagy I. u.

4096

15

Bem tér

3901/1

16

Mester u.

4572/12

17

Török I. u. szolgáltatóház

4718/1

18

Kassák L. u.

4778/48

19

Tihanyi Á. u.- Szigethy A u.

4778/115

20

Kodály Z. u. - Szigethy A. u.

4778/100

21

Schima B. u.

5155

22

Nagy S. József u. 10.

6175

23

Római úti Játszótér

5647/1

24

Esztergető út

5531/1

25

Vajda J. u.- Diák u.

40684

26

Gólyarét u.

40037/61

27

Körtér buszmegálló

42232

28

Körtér u. 1.

42156

29

Váci u. - Déryné u.

42180

30

Törökverő u. - Játszótér

41908

31

Dobó u.

116

32

Páva u.

380/3

33

Lovas úti ltp.

455/4

34

Zöld u. buszforduló

279/92

35

Sólyom u.

2217

36

Búzakalász u.

2111/32

37

Tiborc u.

28094

38

Győri u. – Öreg u.

27246/3

39

Csanaki u.

25127

40

Koroncói u.

27306

41

Győri u. ABC

25746

42

Hármashatár u.

25646/2

 

HIRDETMÉNY! - Az LA21 terv társadalmi egyeztetése 2015 12 18.
Hirdetmény!

Felhívjuk a lakosság, a közületek és a civil szervezetek figyelmét, hogy 2009. november 30-án elérhetővé tesszük és társadalmi vitára bocsátjuk a fenntartható fejlődés helyi programját, idegen nevén a Local Agenda 21 (LA21) programot, amely az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott „Környezet és Fejlődés” ENSZ konferencia „Agenda 21” dokumentumának 28. fejezete szellemében készülő program.

A fenntarthatóság lokális programja helyi, térségi szintű társadalom-, és környezetközpontú program, de nem azonos a környezetvédelmi programmal. Az LA21 a fenntartható fejlődés, a társadalom, a természet és a gazdaság komplex rendszerét foglalja magába. Fontos célja a környezeti ismeretek és a tudatosság növelése, az önkéntes kötelezettség- és feladatvállalás elősegítése.

Kérjük, kövessék nyomon a készítés folyamatát és mondják el véleményüket a társadalmi vita kommunikációs csatornáin keresztül.

A fenntartható fejlődés helyi programjának kialakítása a KEOP-1.1.1/2F-2008-0001 kódjelű, „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer kialakítása” és a KEOP-2.3.0/2F-2008-0004 kódjelű, „Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén, a bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja” munkacímű projektjei keretében történik meg.
Szakmai konferencia Győr-Sashegyen 2015 12 18.
2009. szeptember 27-én országos szakmai konferenciát tartott a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.


A konferenciát a Győr-Sashegyen lévő új hulladékkezelő központ épületében tartották. Az esemény célja az volt, hogy nyilvánosságot biztosítson a Környezet és Energia Operatív Program - 1.1.1 program keretében a hulladékos projektek képviselõi részére a beruházás eddigi tapasztalatainak megismerésére, és lehetõséget adjon a tapasztalatok kölcsönös átadására, valamint bemutassa a Gyõr-Sashegy Hulladékkezelõ Központot.
A konferencián részt vettek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának képviselői, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselői és a hulladékgazdálkodás korszerűsítésére, a KEOP programban támogatást nyert projektek szakemberei.

A szakmai tapasztalatcserén az alábbi projektek és szervezetek képviselői vettek részt:
- Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
- Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
- Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
- Kisalföldi Terület- és Vidékfejlesztő Egyesület
- Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács
- Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
- Körös-Szögi Kistérség Többcélú Társulása
- Sopron Város Önkormányzata
- Paks Város Önkormányzata
Lakossági fórum Veszprémvarsányban 2015 12 18.
2009. október 26-án délután a veszprémvarsányi érdeklődők lakossági fórum keretében kaptak választ kérdéseike a hulladékgazdálkodási rendszer változásaival, és a településen épülő hulladékudvarral kapcsolatban.
Alapító okirat módosításának aláírása 2015 12 18.
2009. október 19-én a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 112 tagtelepülésének polgármestere írta alá a társulás alaptíó okiratának módosítását.


Az eseményen Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város polgármestere beszélt a projekt jelentőségéről, majd Hegyi Zoltán a Társulási Tanács elnöke és Kovács Barnabás a Projekt Megvalósítási Egység vezetője ismertette a beruházás állását.
Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap - 2009. szeptember 23. 2015 12 18.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. szeptember 23-án, a Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap alkalmából egész napos programot tartott a somlóvásárhelyi Széchenyi István Általános Iskolában.

 

A Társulás a Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap alkalmából rendezett programsorozat segítségével is szeretné felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, a korszerű hulladékgazdálkodás népszerűsítésére, a környezet megóvásának felelősségére.

A nap érdekes és változatos programjai közt szerepelt a „Környezet Barátai Mozgalom”meghirdetése. A mozgalom célja, egy szervezetbe tömöríteni a Társulás területén élő gyermekek és felnőttek közül azokat, akik elhatározták, hogy a maguk eszközeivel és lehetőségeivel élve, mindennapi életük során mindent megtesznek a szelektív hulladékgyűjtés, ezáltal környezetünk védelme érdekében. A mozgalomhoz a Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap programján lehetett csatlakozni először. A mozgalom jelképét logópályázat útján választotta ki a társulás, melyre középiskolás diákok nevezhettek. 

A további programok közt „Legyél te is válogatós!” címmel játékos csapatversenyek kerültek megrendezésre. A júniusban Győrött már bemutatott „Együtt a tisztább környezetért!” c. rajzpályázat díjazott alkotásaiból készült kiállítás, valamint az „Újrahasznosító Divatműhely” látványos show-ja is megtekinthető volt a rendezvényen.


A Fejlesztési Igazgatóság munkatársai ismerkedtek a projektek állásával 2015 12 18.
2009. szeptember 29-én a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának munkatársai tekintették meg a Környezet és Energia Operatív Programban résztvevő projektek helyszíneit, és tájékozódtak a beruházások állásáról.A bemutatót és szakmai tájékoztatást Kovács Barnabás, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Megvalósítási Egységének vezetője tartotta. A lezárt Pápai úti hulladéklerakó telep bejárása közben a résztvevők megismerkedhettek a rekultiváció szükségszerűségével és főbb lépéseivel.
A program a továbbiakban a Győr-sashegyen lévő Hulladékkezelő Központban folytatódott, ahol a hulladékkezelésről tartottak tájékoztatást a projekt munkatársai.
"Légy Te is a Környezet Barátja" logó- és ötletpályázat eredményhirdetése 2015 12 18.

2009. szeptember 23-án a Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap alkalmából megrendezett programsorozat keretében került sor a korábban "Légy Te is a Környezet Barátja"elnevezéssel kiírt logó- és ötletpályázat eredményhirdetésére és díjkiosztójára.A logó- és ötletpályázatra beérkezett pályaművek közül az I. helyezést Szabó Krisztián, a győri Kovács Margit ÁMK tanulója érte el. Alkotása felhasználásával elkészült a Környezet Barátai Mozgalom jelvénye. 
A mozgalom célja, egy szervezetbe tömöríteni a Társulás területén élő gyermekek és felnőttek közül azokat, akik elhatározták, hogy a maguk eszközeivel és lehetőségeivel élve, mindennapi életük során mindent megtesznek a szelektív hulladékgyűjtés, ezáltal környezetünk védelme érdekében. A mozgalomhoz a Nemzetközi Hulladékgyűjtő Nap programján lehetett csatlakozni először.

  


Lakossági nyíltnap Győr-Sashegyen a Hulladékkezelő Központban 2015 12 18. 22:06
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. tisztelettel meghívja Önt
a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című projekt keretében, 
a Győr-sashegyi Hulladékkezelő Központ területén megrendezésre kerülő lakossági nyílt napra. 

Az eseményre 2009. szeptember 17-én (csütörtök) 15 és 18 óra között kerül sor a Győr-sashegyi Hulladékkezelő Központ területén.A szervezők a központ meglátogatását - az érdeklődők számától függően - félóránként induló csoportokban teszik lehetővé. 
Gépjárművel parkolni a Hulladékkezelő Központ előtti parkolóban lehetséges.
Örülnénk, ha a nyílt napon Önt is személyesen üdvözölhetnénk.
 
 

Az EKKE vezetőjének látogatása a sashegyi Hulladékkezelő Központban 2015 12 18. 22:04
A mai napon Dr. Velikovszky László, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység vezetője megtekintette a Győr-sashegyi kivitelezés állását. Az EKKE vezetőjének Kovács Barnabás, a Projekt Megvalósítási Egység vezetője és Tóth Árpád, a TECHNOPLUS Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be a regionális komplex hulladékkezelő központot.
Projekt Megvalósítási Egység tájékoztatói 2009-ben 2015 12 18. 22:04
A Győr Nagytérségi Hulldékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Megvalósítási Egysége 2009. augusztus 24-27 közt tartotta meg tájékoztatóját a tájékoztatási körzetekben, Téten, Veszprémvarsányban, Somlójenőn és Győrben. 


A tájékoztatók napirendi pontjai a projekt jelenlegi állása, a hulladékgyűjtő edények cseréjének menete és ütemezése, valamint a szolgáltatási díjak változásai voltak.
Megnyílt a Győr-sashegyi hulladékudvar 2015 12 18. 22:02

A Győr Pápai úti lerakó és hulladékudvar bezárása után, 2009. augusztus 5-én 9 órakor megnyitották a Győr-sashegyi hulladékudvart, ahol a lakosság 13 féle hulladékot helyezhet el, természetesen külön válogatva. 

 

Október 31-ig minden héten szerdától vasárnapig 9-17 óra közt van lehetősége a győri lakosoknak díjmentesen elhelyezni a szelektíven gyűjtött hulladékot. További információk a hulladékudvarokról, gyűjtőpontokról a szolgáltató honlapján is megtalálhatók. (www.komszol.hu)


Az első hulladék-lerakás Sashegyen 2015 12 18. 22:00

 

A Győr-Sashegyen lévő új hulladékkezelő központ, 72000 m2 területű hulladék-lerakóterébe, 2009. július 29-én megkezdődött a  a beszállítás. 


Az első hulladékszállítás a Győr-sashegyi hulladékkezelő központba 2015 12 18. 21:57
A kommunális szilárdhulladék-lerakók közül azokat, amelyek nem felelnek meg az EU hulladéklerakókra vonatkozó 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelvében és 2003/33/EK határozatában megfogalmazott előírásoknak, a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 19.§. (4) bekezdésének megfelelően 2009. július 16-ig be kell zárni.

Magyarországon, a fenti jogszabályok alapján a 2009. július 16-i határnappal összesen 137 korszerűtlen hulladéklerakót kell bezárni, ezek között van a győri Pápai úti szeméttelep is. 


A három éve életbe lépett szigorú követelményrendszer komoly kihívás elé állította, nemcsak az üzemeltető Győri Kommunális Szolgáltató Kft-t, hanem a szolgáltatási terület önkormányzatait is, amelyek közül 112 település példaértékű összefogásával létrejött Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, a Környezet és Energia Operatív Programra (KEOP-1.1.1 program) sikeres pályázatot nyújtott be. Ennek keretében épül a Győr-sashegyi hulladékkezelő központ, amely 2009. július 16-tól már fogadni tudja, a korábban a Pápai úti szeméttelepre szállított kommunális szilárdhulladékot. Ezzel a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. határidőre teljesítette a jogszabályokban meghatározott szigorú környezetvédelmi követelményeket. 

Az EU által elfogadott irányelvnek és határozatnak a célja az, hogy olyan műszaki és működési követelményeket írjon elő a hulladéklerakókra, amelyek csökkentik, vagy megakadályozzák a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, valamint az ezekből eredő, az emberi egészséget veszélyeztető tényezőket, a lerakóban való elhelyezéstől kezdve a hulladéklerakó teljes életciklusa alatt. A 2009. július 16-tól már hulladékot fogadó Győr-sashegyi hulladékkezelő központ minden szempontból megfelel ezeknek az elvárásoknak.

A Társulás, a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-2.3.0 program) másik pályázatán szintén sikeresen szerepelt, így a 112 település által lefedett területen 43 korszerűtlen hulladéklerakó rekultivációjára kerülhet sor. Ennek a rekultivációs projektnek az egyik helyszíne a most bezárt Győr Pápai úti szeméttelep is. A 43 rekultiválandó, korszerűtlen lerakón eddig összesen közel 7 millió m3 hulladék került elhelyezésre, amelynek közel 65%-a a Pápai úti szeméttelepen található.

A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. és az érintett önkormányzatok kiváló szakmai előkészítésének köszönhető, hogy a 2009. július 16-i határnapra sikerült megfelelni ennek a jelentős környezetvédelmi kihívásnak. A feladat jelentőségét és a szakmai megoldás nagyságrendjét jelzi, hogy ezen a - magyar hulladékgazdálkodás történetében jelentős - napon,Huba Bence a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatójaszemélyesen is részt vett a győri projekt sajtótájékoztatóján. 
A helyi hulladékszállítással összefüggő változásokról, azok környezetvédelmi jelentőségérőlKovács Barnabás, a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, az EU projektek Projekt Megvalósítási Egységének (PIU) vezetője, a rekultivációs programról Tóth Árpád a Technoplus Kft. ügyvezető igazgatója, az EU projekt felelős mérnöke adott tájékoztatást.

Az eseményről megjelent tudósításokat az alábbi helyeken tekintheti meg:

http://www.mno.hu/portal/650462

http://www.nyugathir.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1310:valtozik-a-szemet-utja-uj-hulladekkezel-gyr-sashegyen&catid=40:gyor&Itemid=74

http://www.gyorinap.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1423&Itemid=1

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/15_millio_kobmeter_szemet/2107252/

http://www.hircity.hu/cgi-bin/hircity/index.cgi?view=ck&tID=610&nID=84895&nyelv=hu

http://www.gyor.hu/index.php?hlid=9769

http://www.hirmutato.hu/hirek/kinyitott_a_gyori_hulladekkezelo-1094958

http://www.nfu.hu/event/528

http://www.gyorinapilap.hu/index.php?id=16148

http://www.infogyor.hu/hirek/helyi_hirek/vegso_bucsu_a_gyori_szemetteleptol/

http://hirek.o2gyor.hu/hirek/reszletek/1158/uj_hulladek_lerako/


Az első hulladék-lerakás Sashegyen 2015 12 18. 21:56

2009. július 15-én 21.44 órakor beérkezett a Pápai út szeméttelepre az utolsó hulladékgyűjtő járat és a telep bezárására került. Következő lépés a rekultiváció előkészítése és megvalósítása. 


Környezetvédelmi Világnap - 2009. június 5. 2015 12 18. 21:55
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. június 5-én, a Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan egész napos rendezvényt tartott, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, a korszerű hulladékgazdálkodás népszerűsítésére, a környezet megóvásának felelősségére.


A Környezetvédelmi Világnap érdekes, egyedi attrakciója volt hat, ember nagyságú vasbábúnak a megjelenése, amelyek különböző hulladékfajták felhasználásával kerültek felöltöztetésre és a jövőben a Társulás több településén, rendezvényén figyelemfelhívó jelleggel bemutatásra kerülnek.

A programot úgy állították össze, hogy minél szélesebb korosztály találjon érdeklődésének megfelelő hasznos információkat nyújtó látnivalót, és aktívan bekapcsolódhasson az eseményekbe. 
A 112 település általános iskolásainak „Együtt a tisztább környezetért” címmel rajzpályázat került meghirdetésre, melyre közel 200 pályamű érkezett. A Borbély Károly festőművészész vezette, és rajztanárokból álló szakmai zsűri, egy fődíjat, illetve korcsoportonként 5-5 díjat, és több különdíjakat ítélt oda.

Fődíj: Papp Dzsamila, Fekete István Általános Iskola, Veszprémvarsány. 

6-10 éves korcsoport díjazottjai:

I. helyezett: Pákozdi Dorka, Fekete István Általános Iskola, Veszprémvarsány; 
II. helyezett: Fortuna Fanni, Kovács Margit ÁMK, Győr; 
III. helyezett: Vass Eliza, Kovács Margit ÁMK, Győr; 

11-14 éves korcsoport díjazottjai:

I. helyezett: Szilágyi Dorina, Fekete István Általános Iskola, Veszprémvarsány; 
II. helyezett: Fias Adrienn, Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Győr; 
III. helyezett: Sipőcz Barbara, Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ, Győr;

A díjazott rajzok felhasználásával, a következő tanévre órarend készül, amelyet a 112 település összes általános és középiskolás diákja megkap szeptemberben.
A Városháza előtti téren délután 13 órától több állomáson zajló vetélkedőn versenyeztek az iskolák benevezett csapatai, akik a társulás egész területéről érkeztek. A megoldandó játékos ügyességi feladatok, a szelektív hulladékgyűjtés témaköréhez kapcsolódtak. Ugyanitt Játszóház keretében hulladékból hangszereket készíthettek a diákok, és „Újrahasznosító Divatműhely” is nyílt, ahol hulladékokból készültek öltözékek.

Az elkészült ruhákat a nap végén divatbemutató keretében is megtekinthették az érdeklődők.

A téren a Széchenyi István Egyetem napenergiával működő autója, a SZEnergy Car is megtekinthető volt. A Városháza mögötti parkolóban a programot támogató, a környezetvédelmet kiemelten fontosnak tartó cégek is bemutatkoztak egy kiállítás keretében. Ugyanitt megtekinthető volt az „Ökobusz” mozgó környezetvédelmi tárlat is, valamint a megvalósuló fejlesztésekről és a rendszer működéséről tájékozódhattak itt az érdeklődők.

További helyezettek:

6-10 éves korcsoport:
IV. helyezett: Horváth Bianka, Móra Ferenc Általános Iskola, Győr; 
V. helyezett: Pozsgai Kornél, Széchenyi István Általános Iskola, Gönyű; 
különdíj: Kovács Judit, Fekete István Általános Iskola, Veszprémvarsány; 
különdíj: Borbás Ádám, Kovács Margit ÁMK, Győr; 
különdíj: Benkó Petra, Kovács Margit ÁMK, Győr. 

11-14 éves korcsoport:
IV. helyezett: Horváth Rebeka, Kodály Zoltán Általános Iskola, Győr; 
V. helyezett: Szalai Tibor, Kodály Zoltán Általános Iskola, Győr; 
különdíj: Tatai Tamara, Községi Általános Iskola, Győrladamér; 
különdíj: Szabó Dániel, Széchenyi István Általános Iskola, Gönyű; 
különdíj: Iváncza Petra, Fekete István Általános Iskola, Veszprémvarsány; 
különdíj: László Nóra, Széchenyi István Általános Iskola, Somlóvásárhely; 
különdíj: Bagics Brigitta, Széchenyi István Általános Iskola, Somlóvásárhely; 
különdíj: Bohner Ágnes, Széchenyi István Általános Iskola, Gönyű
2015 12 18. 21:54

2009. március 12-én aláírásra került "A települési szilárdhulladék-learkókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" című projekt támogatási szerződése. A 100%-os állami és uniós támogatással megvalósuló beruházás támogatási szerződését Huba Bence a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejlesztési igazgatója, valamint Hegyi Zoltán a Társulási Tanács elnöke írta alá.

A Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) megfogalmazott fejlesztések célja, hogy mérsékelje hazánk környezeti problémáit, ezzel javítva a társadalom életminőségét és a gazdaság környezeti folyamatokhoz történő alkalmazkodását. A megelőző környezetvédelemre való áttérés fontos eszköze a kedvező környezeti állapot fenntartását biztosító beavatkozásoknak. Ilyen cél az élhető környezet megteremtése és fenntartása. 

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén a Környezet és Energia Operatív Program 2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” projekt támogatásáról írt alá szerződést 2009. március 12-én Huba Bence, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatója és Hegyi Zoltán, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsának elnöke. 

Az ünnepélyes aláíráson részt vett Borkai Zsolt Győr Megyei Jogú Város polgármestere is. 

A mintegy 5,2 milliárdos rekultivációs projekt eredményeképpen összesen 43 db nem megfelelő műszaki védelemmel épített, a környezetvédelmi előírásoknak nem megfelelő települési szilárdhulladék lerakó kerül ártalmatlanításra és felszámolásra. 


Ez azért jelentős és fontos környezetvédelmi feladat, mivel a közvetlen érintett települések közül a lerakók 12 esetben belterületi ingatlanon, vagy annak szomszédságában, 8 db szennyeződésre fokozottan érzékeny területen, 2 db pedig ivóvízbázis védőterületén helyezkedik el. A rekultivációval a felszíni és felszín alatti vizek további szennyeződése jelentősen csökkenthető. A lerakók lefedése és tájba illesztése a települési és természeti környezet értékét növeli. A rekultivációban érintett lakosságszám 193.438 fő, a társulás területén élő népesség 74%-a. 

A Nyugat-dunántúli régióban Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyékben a rekultiválandó terület nagysága közel 61 ha. A projekt megvalósítása során közel 5,8 millió m3 lerakott hulladék által okozott környezeti kockázat csökkenthető. 


Rekultivációs pályázatok elbírálása 2015 12 18. 21:53
2009. január 8-án a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága értesítette a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, hogy a Környezet és Energia Operatív Program keretében benyújtott KEOP-2.3.0 „Települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásra érdemesnek tartotta és 5 181 258 147 Ft összegű támogatást ítélt meg.
PIU tájékoztatók 2008-ban 2015 12 18. 21:53
A Társulás Projekt Megvalósítási Egysége (PIU) 2008-ban is tájékoztatja a települések polgármestereit az elért eredményekről és a további lépésekről.
Ezidáig Veszprémvarsányban, Somlójenőn, Téten és Győrben került megrendezésre a tájékoztató, ahol mindig az eseménynek otthont adó helyszín és a környező települések polgármsterei kaphattak tájékoztatást a Társulással kapcsolatos aktualitásokról.

A PIU vezetője Kovács Barnabás a projekt keretében nagy előrelépésnek minősítette, hogy a KEOP-1.1.1 program keretében 2008. október 28-án aláírásra került a Támogatási szerződés a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával. A mintegy 9,5 milliárd Ft összegű projekt 68, 436 %-át az Európai Unió és a Magyar Állam fizeti.
"HULLADÉKBÓL TERMÉK" kiállítás 2015 12 18. 21:51
2008. november 3-án a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás együttműködésével Győrbe érkezett az ÖKO-Pack Kht. és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fővédnökségével létrehozott „HULLADÉKBÓL TERMÉK” című vándorkiállítás. A kiállítást ünnepélyes keretek között Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg. Az eseményen részt vett Hegyi Zoltán, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke, Kovács Barnabás, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, Projekt Megvalósítási Egységének (PIU) vezetője és Hartay Mihály, az ÖKO-Pack Kht. ügyvezető igazgatója.

A kiállítás megtekinthető 2008. november 3. és 14. között (hétfő-péntek: 8.00-18.00), aKrúdy Gyula Középiskola aulájában (Győr, Örkény István u. 8-10.).

A kiállítás anyaga szemléletesen mutatja be és segíti elő a látogatók meggyőzését arról, hogy a szelektív hulladékgyűjtés, valamint újrahasznosítás hosszútávon mennyire jelentős a környezetvédelem szempontjából.

A kiállítás legfontosabb üzenete, hogy leghatékonyabban környezettudatos magatartás kialakításával szállhatunk harcba a világunkat egyre nagyobb mértékben elárasztó hulladék ellen. A Társulás kiemelten kezeli a lakosság tájékoztatását és a fiatalok szemléletformálását a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, hiszen hatékony környezeti nevelés, és a környezettudatos magatartás kialakítása nélkül, a projekt keretében létesítendő hulladékudvarok és gyűjtőszigetek sem láthatják el megfelelően a feladatukat. Fontos tehát, hogy minden lehetséges módon tudatosítsuk a gyermekekben, fiatalokban, felnőttekben, sőt még az idősebb korosztályban is a szelektív hulladékgyűjtés, illetve a modern hulladékgazdálkodás környezetvédelmi jelentőségét.
9,5 milliárd forintból készülhet el Győr és térsége települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere 2015 12 18. 21:50
2008. október 28-án a Győr és térségében megvalósuló hulladékkezelési nagyprojekt támogatásáról írt alá szerződést Kiss Pál, a Környezetvédelmi és Vízügyi MInisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatója és Hegyi Zoltán, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke. Az ünnepélyes aláíráson részt vett Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere és Molnár Csaba, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára.

Az összesen 9,5 milliárd forint értékű beruházás megvalósításának eredményeként 112 település, mintegy 260 ezer lakosa, környezetének minősége javulhat a szelektíven gyűjtött hulladék hasznosításával és a biológiailag lebomló hulladékmennyiség csökkentésével, valamint a biztonságos hulladéklerakás feltételeinek megteremtésével.

A projekt keretében 339 hulladékgyűjtő sziget, 42 hulladékudvar, 2 átrakóállomás és egy válogatómű létesül majd, így valamennyi településen elérhetővé válik a szelektív hulladékgyűjtés. A biológiai hulladékgyűjtés feltételeinek  megteremtéséhez 90 ezer lakossági gyűjtőedény kerül elhelyezésre, regionális komposztáló létesül, a házi komposztálás segítésére pedig 500 komposztláda kerül biztosításra. A projekt keretében 30 speciális hulladékgyűjtő jármű kerül üzembe állításra. A fennmaradó települési szilárdhulladék biztonságos lerakására és ártalmatlanítására pedig egy 1,2 millió m3  kapacitású hulladéklerakó épül. A hulladékkeletkezés megelőzését 42 térségi újrahasználati bázis és egy központi oktatóközpont szolgálja.

 

A beruházás eredményeképpen 2016-ra a begyűjtött hulladék mintegy fele anyagában, csaknem 10%-a pedig (elszállítás után) energetikailag hasznosul. A projekt 9,5 milliárdos összköltségéből mintegy 6,5 milliárd a tervezett támogatás összege, amely 5,5 milliárdos uniós és 1 milliárdos magyar költségvetési támogatásból áll majd.

A Társulás mintegy 3 milliárd forint összegű saját része fele-fele arányban Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. biztosítja.

A kivitelezés idén nyáron megkezdődött a sashegyi hulladéklerakó- és kezelőközpont építésével. Az átrakó állomások, a hulladékudvarok építése és a szelektív szigetek telepítése 2009. év elején kezdődik és 2010 tavaszára fejeződhet be.

Az eseményről további tudósításokat olvashat:

http://www.kisalfold.hu/cimoldal/95_milliard_forintbol_hulladek-gazdalkodasi_rendszer
http://www.hircity.hu/cgi-bin/hircity/index.cgi?view=ck&tID=609&nID=37149&nyelv=hu
http://www.gyor-online.hu/index.php?mod=news_read&newsid=18112
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/beruhaztak_a_jovobe/2075503/
http://www.kekduna.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=119718
http://www.infogyor.hu/hirek/helyi_hirek
http://www.revitatv.hu/hirek/hirado/5598,megkottetett.html


A kormány döntött a környezetvédelmi projektekről 2015 12 18. 21:50
2008. agusztus 13-án, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Energia Operatív Program keretében a  kormány hat környezetvédelmi nagyprojekt, köztük a Győr Nagytérségi szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer  támogatásáról döntött.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium sajtóanyagát ide kattintva olvashatja.

A döntésről több sajtóorgánum is beszámolt, híreiket az alábbiakban olvashatja:

http://www.nfu.hu/content/1921
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/kormanydontes 
http://index.hu/2008/08/13/kornyezetvedelmi_nagyprojektek
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=19326/
http://www.mfor.hu/cikkek/Hat_kornyezetvedelmi
http://www.operativprogram.hu/kornyezetvedelmi_projektek/
http://www.piacesprofit.hu/?r=20841
http://www.metropol.hu/itthon/cikk/283787
http://www.gondola.hu/hirek/75810
http://hulladeksors.hu/index2.php?option=com_

http://nol.hu/cikk/503345/
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=235617
http://www.nepszava.hu/default.asp?cCenter
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=367853
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-218777
http://www.webradio.hu/index.php?option
http://www.hirszerzo.hu/cikk.hulladekvalogato-murol_76327.html
http://www.csakjohirek.hu/content/view/5537/1/
http://www.kekduna.hu/modules.php?name=News&file=article&sid
2015 12 18. 21:49

2008. július 10-én az Európai Bizottság szakértői a JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) keretében tájékozódtak a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításával kapcsolatosan. A megbeszélésen részt vett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóság képviselője is.


2015 12 18. 21:48

Ünnepélyes keretek között 2008. július 3-án, lerakták a Győr-Sashegy regionális hulladékkezelő központ alapkövét. A 2009. október 31-re elkészülő beruházás teljesen kiváltja majd a meglévő Pápai úti hulladéklerakót, amelyet a törvényi szabályozás miatt 2009. július 16-tól nem lehet működtetni. A mintegy 2,9 milliárd forintos hulladékkezelő európai uniós támogatással valósul meg.

Az ünnepélyes alapkő-letételen Borkai Zsolt, Győr Megyei Jogú Város polgármestere beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos ennek a komplex létesítménynek az elkészülése, amely Győr mellett még 111 település hulladékelhelyezésének problémájára nyújt majd megoldást, a Pápai úti lerakó bezárása után.

Dr. Molnár Csaba, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára példaértékűnek nevezte azt az összefogást, amely a Társulást alkotó, összesen 112 település önkormányzata között létrejött, a beruházás megvalósításának érdekében.

Barabás Miklós, a kivitelezést végző SASHEGY ARRABINA Konzorcium vezetője elmondta, nagy kihívásnak tartják a hulladékkezelő mű építési munkálatainak kivitelezését, de biztos abban, hogy tartani tudják a határidőket és 2009. április 30-án átadásra kerülhet a kor körynezetvédelmi elvárásainak maximálisan megfelelő és első osztályúan kivitelezett, 39 létesítményt magába foglaló beruházás mintegy kétharmada. A teljes projekt 2009. október 31-én zárul.
Barabás Miklós tájékoztatta a megjelenteket, hogy a konzorcium vezetője a Bilfinger Berger Hungária Építőipari Kft. A konzorcium tagjai a West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft., a MARKET Építő- és Kivitelező Zrt., valamint a REPÉT Környezetvédelmi, Vegyipari Termelő és Szolgáltató Kft.

Az eseményről további tudósításokat, az alábbi linkekre kattintva olvashatnak:

http://www.gyor.hu
http://www.hircity.hu/
http://www.gyor-online.hu
http://www.nfgm.gov.hu
http://www.nepszava.hu/ 
http://www.kisalfold.hu/
http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=32165
http://www.penzcentrum.hu/
http://www.kekduna.hu
http://news.infogyor.hu/
http://www.magyarorszag.hu/
http://infovilag.hu/hir-11887-regionalis-hulladekkezelo-epul.html
http://www.revitatv.hu/hirek/hirado/4816,alapkoletetel.html


Aláírták a Győr-sashegyi regionális hulladékkezelő központ kivitelezési szerződését 2015 12 18. 21:41
2008. június 18-án sajtótájékoztató keretében aláírták a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.1.1. – „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázattal kapcsolatos „Győr-Sashegy regionális hulladékkezelő központ” kivitelezésére vonatkozó szerződést.
Hegyi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke elmondta, hogy a 2003-ban elindult projekt jelentős állomásához érkezett, a hulladékkezelő központ hosszú távon nyújt megoldást 112 település kommunális hulladékának elhelyezésére.
Sashegyen hasznosítják a régió hulladékát 2015 12 18. 21:40
Több mint 6,5 milliárd forint uniós támogatással megvalósulhat a Győr nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer. A mintegy 260 ezer embert érintő beruházás 2009. júliusi, részbeni megnyitása után is úgy kell gyűjtenie a hulladékot a lakosságnak, mint most. A válogatást, kezelést és hasznosítást a győr-sashegyi telepen végzik.
Ismét ülésezett a Civil Monitoring Bizottság 2015 12 18. 21:39
2008. február 13-án tartotta ülését a Civil Monitoring Bizottság. Az ülésen a tagok tájékoztatást kaptak a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a Környezet és Energia Programra benyújtott 1.1.1 "A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" és a 2.3.0 "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" pályázatokról.

A megbeszélésen a bizottság tagjai megkapták a "Mindennapi szemetünk" kiadvány legújabb példányát, amelyek a 112 település postaládáiba február közepén kerülnek kézbesítésre. 
A győri közgyűlésen tárgyalták a projekt következő lépéseit 2015 12 18. 21:39
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlésén, Kovács Barnabás, a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Megvalósítási Egységének vezetője tartott tájékoztatót, a Környezet és Energia Programra benyújtott 1.1.1 „A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” és a 2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” pályázatokról, és tett javaslatot a projekttel kapcsolatos további intézkedésekre, amelyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott. A közgyűlésen részt vett Rupp Tamás, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Fejlesztési Osztályának igazgatója.
Aláírásra került a Környezet és Energia Operatív Program 1.1.1 -pályázattal kapcsolatos FIDIC mérnöki feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2015 12 18. 21:39
2007. december 20-án, ünnepélyes keretek közt, sajtótájékoztatóval egybekötve került aláírásra a Környezet és Energia Operatív Program 1.1.1 -"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" pályázattal kapcsolatos FIDIC mérnöki feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés.

A FIDIC mérnöki feladatokat ellátó, nyílt közbeszerzési eljárásban nyertes UTIBER Kft. ügyvezető igazgatója, Lányi György elmondta, hogy a mérnök szervezet feladata a kivitelezés minőségének ellenőrzése, valamint a megrendelői érdekek olyan irányú képviselete, amely az épített környezet minőségének javulásában és a beruházási költségek optimális hatásfokú felhasználásában érvényesül.
Benyújtották a Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére vonatkozó pályázatot 2015 12 18. 21:37
2007. december 20-án a Társulás benyújtotta pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program 1.1.1 -"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" c. kiírásra. A pályázat keretében kerülhet megvalósításra a Társulás 112 településén az az új hulladékgyűjtési és hulladékgazdálkodási rendszer, amely megfelel a magyar és az uniós környezetvédelmi előírásoknak egyaránt. A megvalósításra a Magyar Állam és az EU támogatásával valósulhat meg, összesen 9,5 milliárd forint értékben, amelyből a tervek szerint 42 hulladékudvart, 2 hulladékátrakó-állomást, 339 szelektív hulladékgyűjtő-szigetet és a sashegyi komplex regionális hulladékkezelő-művet és nem veszélyes hulladéklerakót valósítják meg.
A Társulás az országban elsőként adta be pályázatát a KEOP 2.3.0 felhívásra 2015 12 18. 21:35
2007. november 9-én a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az országban elsőként nyújtotta be pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program - KEOP 2.3.0 - "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" című pályázati felhívásra.
Előminősítési egyeztetésen mutatták be a hulladékgazdálkodási projektet 2015 12 18. 21:32
2007. november 7-én az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke és a Projekt Megvalósítási Egység képviselői bemutatták a Győr és térsége hulladékgazdálkodási projekt előkészítésének az állását az Európai Bizottság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály képviselőinek.

Ezen az előminősítési egyeztetésen a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke bejelentette, hogy a társulás 2007. november 9-én fogja pályázatát benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program "A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" pályázatra. Az előminősítési egyeztetésen készült fényképeket tekintse meg itt.
Mindennapi szemetünk 2015 12 18. 21:20
2007. október 25-30. között kerül terjesztésre a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás összes településére, összesen 100.000 háztartásba, a Társulás új információs kiadványa, mely a "Mindennapi szemetünk" címet viseli. A kiadványból az érintett települések lakói értesülhetnek a Társulás munkájának eddigi eredményeiről, a közeljövő terveiről, valamint arról a több, mint egy éve tartó kísérletről, amely a tervezett rendszer működését modellezi. Ezen kívül több, a Társulás területén működő civil szervezet, valamint iskolai csoportok is bemutatkoznak a lap hasábjain, bemutatva eddigi eredményeiket és álláspontjukat is elmondják a projektről.
A Társulási Tanács határozatai-2007. október 16. 2015 12 18. 21:17
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást alkotó települések 2003 óta dolgoznak egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséért, amelynek keretében a 112 településen megvalósulhat az újrahasznosítást szolgáló szelektív gyűjtés, a komposztálható anyagok valamint a lerakóhelyre kerülő szemét külön gyűjtése, illetve Győr-Sashegyen korszerű hulladékkezelő mű és lerakó épülhet. A megvalósításhoz szükséges anyagi forrást részben az önkormányzatok, a magyarországi központi költségvetés, valamint az Európai Unió biztosítja.
A Civil Monitoring Bizottság első ülése 2015 12 18. 21:17
2007. február 22-én megtartotta első ülését a Civil Monitoring Bizottság. A projekt megvalósításával kapcsolatosan  Projekt Megvalósítási Egység vezetőhelyettese tartott tájékoztatót, mely után a Monitoring Bizottság civil tagjai tettek fel kérdéseket a projekt részleteivel kapcsolatosan.
Érdemes külön gyűjteni a biohulladékot 2015 12 18. 21:16
December 4-én Kovács Barnabás a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, valamint  Szabó Ferenc téti, és Király Péter öttevényi polgármester részvételével, sajtótájékoztatót tartottak a két településen július 1-én elindított  korszerű hulladékgyűjtési projekt tapasztalatairól.
Korszerűbb hulladékgyűjtési rendszer 2015 12 18. 21:16
Minden háztartás külön szemétgyűjtő edényt kapott a komposztálható- és a vegyes hulladék gyűjtésére Téten és Öttevényen. A győri nagytérség hulladékgazdálkodási programjának kísérleti szakaszában emellett, szelektív gyűjtőszigeteket adtak át a lakosságnak, valamint bevezettek egy az országban egyedülálló ügyfél-azonosító rendszert is.
Okos kukákba kerül a szemét 2006.07.12. 21:06
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közel 20 milliárd forintos projektjének részeként szelektív gyűjtőszigeteket adtak át Téten és Öttevényen, s bevezették a kétkannás gyűjtést. . Ez a beruházás lehetővé teszi, hogy a két településen szelektáltan helyezheti el a lakosság az újrahasznosítható csomagolási hulladékot, legyen az papír, műanyag vagy üveg, netán fém vagy komposztálható hulladék.